SSC “tuýt còi” 5 công ty, phạt 285 triệu đồng

VietTimes – Trong tuần giao dịch vừa qua, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (SSC) đã công bố quyết định xử phạt vi phạm hành chính với 5 công ty, thu phạt tổng cộng 285 triệu đồng. Các công ty bị xử phạt bao gồm: Công ty TNHH Bất động sản Công Minh 85 triệu đồng; Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ 40 triệu đồng; Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt 50 triệu đồng; CTCP Quản lý quỹ đầu tư An Phát; CTCP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Phạt Công ty TNHH Bất động sản Công Minh 85 triệu đồng

Ngày 1/9/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 922/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Bất động sản Công Minh (địa chỉ: 63 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 85.000.000 đồng (Tám mươi lăm triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 27 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính:

Báo cáo không đúng thời hạn về kết quả thực hiện giao dịch (Công ty TNHH Bất động sản Công Minh, tổ chức có liên quan đến ông Trần Đức Lợi - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đệ Tam, mã chứng khoán DTA, bán 325.690 cổ phiếu DTA từ ngày 24/3/2016 đến ngày 28/3/2016. Tuy nhiên, đến ngày 01/6/2016, Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh mới nhận được báo cáo kết quả giao dịch của Công ty TNHH Bất động sản Công Minh).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ 40 triệu đồng

Ngày 31/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 912/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ (địa chỉ: Khu công nghiệp Trung Hà, xã Hồng Đà, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cụ thể như sau:

Phạt tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) theo quy định tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Vì đã có hành vi vi phạm hành chính: Nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng quá thời hạn quy định trên 12 tháng (Năm 2007, Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ đã là công ty đại chúng với mức vốn điều lệ là 25,46 tỷ đồng và 168 cổ đông nhưng đến ngày 14/8/2015 Công ty cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ mới nộp hồ sơ đăng ký công ty đại chúng với UBCKNN).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Phạt Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt 50 triệu đồng

Ngày 26/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 895/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt (địa chỉ: L9-12A Tầng 9 tòa nhà Vincom Center, 72 Lê Thánh Tôn và 45A Lý Tự Trọng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh), cụ thể như sau:

Phạt tiền 50 triệu đồng đối với Công ty cổ phần quản lý quỹ Hùng Việt theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (báo cáo tháng 10/2014, báo cáo Quý IV/2014, báo cáo Quý I/2015, báo cáo Quý IV/2015).

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Cảnh cáo CTCP Quản lý quỹ đầu tư An Phát, phạt tiền CTCP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam 110 triệu đồng

Ngày 26/8/2016, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành các Quyết định số 893,894/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư An Phát và CTCP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam, cụ thể như sau:

- Cảnh cáo đối với CTCP Quản lý quỹ đầu tư An Phát theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 33 Nghị định số 108/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 108/2013/NĐ-CP) do không thông báo về việc thay đổi người được ủy quyền công bố thông tin theo quy định pháp luật;

- Phạt tiền tổng cộng 110 triệu đồng đối với CTCP Quản lý quỹ Hợp lực Việt Nam, cụ thể: phạt tiền 60 triệu đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 33 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (Công ty công bố thông tin về kết quả họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 trên website UBCKNN chậm 76 ngày) và phạt tiền 50 triệu đồng theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Nghị định 108/2013/NĐ-CP do báo cáo không đúng thời hạn theo quy định pháp luật (báo cáo tháng 9/2014, báo cáo Quý III/2014)

Các Quyết định nêu trên có hiệu lực kể từ ngày ký.