MBBank báo lãi sau thuế của ngân hàng mẹ đạt hơn 2.272 tỷ đồng Quý 3/2019

VietTimes -- Báo cáo tài chính riêng Quý 3/2019 của Ngân hàng TMCP Quân Đội (Mã CK: MBB) cho thấy lợi nhuận sau thuế trong kỳ của riêng ngân hàng mẹ đạt 2.272,69 tỷ đồng, tăng 41,3% so với cùng kỳ.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Theo đó, trong Quý 3/2019, Ngân hàng mẹ MB ghi nhận 3.734 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 16,3% so với cùng kỳ.

Tương tự, thu nhập từ hoạt động dịch vụ đạt 441,5 tỷ đồng, tăng 21% so với Quý 3/2018. Các hoạt động ngoại hối, kinh doanh chứng khoán, góp vốn, mua cổ phần cũng đem lại những kết quả kinh doanh tích cực.

Điều này góp phần giúp tổng thu nhập hoạt động của Ngân hàng mẹ MB tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ, đạt 5.578,2 tỷ đồng.

Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động tăng gần 42% so với Quý 3/2018, lên mức 1.968 tỷ đồng. Chi phí dự phòng cũng có xu hướng tăng, đạt 830,13 tỷ đồng.

Lũy kế từ đầu năm đến hết Quý 3/2019, Ngân hàng mẹ MB báo lãi sau thuế đạt hơn 5.478,2 tỷ đồng, tăng trưởng 30% so với cùng kỳ năm trước.

Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ Quý 3/2019 của MBBank (Nguồn: MBB)
Báo cáo kết quả kinh doanh riêng lẻ Quý 3/2019 của MBBank (Nguồn: MBB)

Tính đến ngày 30/9/2019, quy mô tổng tài sản của ngân hàng đạt mức 385.515 tỷ đồng, tăng hơn 33.032 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong đó, dư nợ cho vay khách hàng đạt 230.142,7 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 11,2%.

Về chất lượng nợ cho vay, tỷ lệ nợ xấu chỉ ở mức 1,35%. Tuy nhiên, về con số tuyệt đối, nợ có khả năng mất vốn tăng mạnh từ mức 858,56 tỷ đồng lên mức 1.345 tỷ đồng tính đến ngày 30/9/2019.

Chất lượng dư nợ của MBBank (Nguồn: MBB)
Chất lượng dư nợ của MBBank (Nguồn: MBB)

Đối với các khoản chứng khoán đầu tư sẵn sàng để bán, số dư chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành của Ngân hàng mẹ MB tăng gấp 2 lần so với đầu năm, đạt mức 11.863 tỷ đồng. Đây là các khoản trái phiếu có kỳ hạn từ 2 năm đến 11 năm và có lãi suất từ 6% đến 11%/năm.

Về cơ cấu nguồn vốn, tính đến cuối Quý 3/2019, tiền gửi của khách hàng tại nhà băng này đạt 255.627 tỷ đồng, tăng 6,16% so với đầu năm. Nguồn vốn được bổ sung tích cực từ việc phát hành giấy tờ có giá, với sô dư tính đến ngày 30/9/2019 đạt 23.355 tỷ đồng, tăng hơn 2,3 lần so với đầu năm.

Tính đến cuối Quý 3/2019, nguồn vốn chủ sở hữu của Ngân hàng mẹ MBB đạt 35.235,98 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn điều lệ đạt 21.604 tỷ đồng (cổ phiếu quỹ 1.036,7 tỷ đồng). Lợi nhuận chưa phân phối tính đến cuối kỳ đạt 9.738 tỷ đồng./.