Lãi đậm như doanh nghiệp 'họ' FPT trong 9 tháng đầu năm 2022

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Các doanh nghiệp 'họ' FPT đang niêm yết trên sàn chứng khoán như FPT Retail, FPT Telecom và FPT Online đều báo lãi lớn trong quý 3/2022, trong khi FPTS báo lỗ 60 tỉ đồng.

Tiếp nối đà tăng trưởng từ các quý trước, quý 3/2022, CTCP FPT (Mã CK: FPT) ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 11.149 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.756 tỉ đồng, tăng 27,8% và 27,7% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu hợp nhất và lợi nhuận sau thuế của FPT đạt 30.975 tỉ đồng và 4.856 tỉ đồng, lần lượt tăng 24,1% và 28,3% so với cùng kỳ năm 2021.

Theo FPT, kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ năm trước chủ yếu đến từ tăng trưởng của khối công nghệ và khối viễn thông.

Cụ thể, trong quý 3/2022, doanh thu khối công nghệ đạt 6.490 tỉ đồng, tăng 24,9% và lợi nhuận trước thuế đạt 1.010 tỉ đồng, tăng 28%, lần lượt chiếm tỷ trọng 58% doanh thu và 50% lợi nhuận trước thuế của tập đoàn.

Trong đó, dịch vụ công nghệ thông tin nước ngoài đem về doanh thu 4.857 tỉ đồng, tăng 30%, và lãi trước thuế 848 tỉ đồng, tăng 26%, thúc đẩy bởi đà tăng đến từ thị trường Mỹ và APAC.

Còn khối viễn thông, doanh thu trong kỳ của mảng này đạt 3.731 tỉ đồng, tăng 20% và lợi nhuận trước thuế đạt 723 tỉ đồng, tăng 23%. Trong đó, dịch vụ viễn thông ghi nhận doanh thu 3.517 tỉ đồng, tăng 18% và lãi trước thuế 640 tỉ đồng, tăng 21%.

Trên báo cáo tài chính riêng lẻ, tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của FPT đạt 18.970,6 tỉ đồng. Trong đó, các khoản đầu tư tài chính dài hạn (gồm đầu tư vào công ty con, công ty liên kết và góp vốn vào đơn vị khác) chiếm 49,7%, đạt 9.432,6 tỉ đồng.

Được biết, FPT hiện đang sở hữu 1 chi nhánh tại TP.HCM, 8 công ty con và 2 công ty liên kết.

Trong đó, một số công ty đã niêm yết trên sàn chứng khoán, kể như: CTCP Viễn thông FPT (FPT Telecom - Mã CK: FOX), CTCP Dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online - Mã CK: FOC) và CTCP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FPT Retail - Mã CK: FRT).

Các doanh nghiệp 'họ' FPT kinh doanh ra sao?

Trong quý 3/2022, FOX ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.730,5 tỉ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 578,8 tỉ đồng, tăng 23,6% so với cùng kỳ quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của FOX lần lượt đạt 10.807,2 tỉ đồng và 1.739,5 tỉ đồng, tăng 17% và 22% so với cùng kỳ năm trước.

Với kết quả này, FOX đã hoàn thành lần lượt 74% kế hoạch doanh thu và 73% mục tiêu lợi nhuận cả năm 2022.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của FOX đạt 22.519,9 tỉ đồng, tăng 6,9% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (chủ yếu là tiền gửi có kỳ hạn) chiếm 51,6%, đạt 11.635,7 tỉ đồng.

FOC – công ty con của FOX – ghi nhận doanh thu quý 3/2022 đạt 213,8 tỉ đồng, tăng 63,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế trong kỳ đạt 66,8 tỉ đồng, tăng 55,4% so với quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của FOC đạt 563,9 tỉ đồng, tăng 37,6% và lợi nhuận sau thuế đạt 192,4 tỉ đồng, tăng 32,3% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2022, tổng tài sản của FOC đạt 910,2 tỉ đồng. Trong đó, danh mục chứng khoán kinh doanh ghi nhận giá trị lên tới 510,8 tỉ đồng, chiếm 56,1% tổng tài sản; tiền và tương đương tiền của FOC là 217,1 tỉ đồng.

Doanh nghiệp "họ FPT" niêm yết còn lại là FRT ghi nhận doanh thu thuần quý 3/2022 đạt 7.709 tỉ đồng, tăng 54,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế trong kỳ tăng 80,4% lên 85,2 tỉ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần của FRT đạt 21.708 tỉ đồng, tăng 55% so với cùng kỳ và hoàn thành 80% kế hoạch doanh thu năm 2022. Trong đó, doanh thu chuỗi nhà thuốc Long Châu đạt 6.562 tỉ đồng, tăng gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Trừ đi các loại chi phí, FRT báo lãi trước thuế hợp nhất đạt 369 tỉ đồng, gấp 2,7 lần 9 tháng đầu năm 2021, hoàn thành 51% kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Tại thời điểm cuối quý 3/2022, tổng tài sản của FRT đạt 9.926,1 tỉ đồng, giảm 7,9% so với đầu năm. Trong đó, hàng tồn kho chiếm tỷ trọng lớn nhất với 54,9%, lên tới 5.458 tỉ đồng, tăng 10,7% so với đầu năm.

Lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn của FRT là 2.311,9 tỉ đồng, giảm 27,8% so với đầu năm.

Ngoài ba doanh nghiệp nêu trên, FPT còn đang nắm giữ 34,92 triệu cổ phiếu FTS, tương đương 17,9% vốn điều lệ của CTCP Chứng khoán FPT (Mã CK: FTS). Đây cũng là công ty duy nhất trong nhóm doanh nghiệp FPT báo lỗ quý 3/2022.

Cụ thể, doanh thu hoạt động trong kỳ của công ty chứng khoán này giảm tới 87% so với cùng kỳ năm trước, đạt 54,4 tỉ đồng, chủ yếu là do ghi nhận khoản lỗ 153,5 tỉ đồng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL).

Sau khi trừ đi các chi phí, FTS báo lỗ sau thuế quý 3/2022 ở mức 60 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 296 tỉ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2022, công ty chứng khoán này lãi sau thuế 227,7 tỉ đồng, giảm 66,1% so với cùng kỳ năm 2021./.