Kỷ lục: 27 bệnh nhân nhiễm virus Corona ra viện trong 1 ngày

VietTimes -- Sáng nay (30/3), 27 bệnh nhân mắc COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã xuất viện, trong đó có bệnh nhân thứ 17.
Thông báo khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh: Minh Thúy)
Thông báo khám bệnh cho bệnh nhân tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ảnh: Minh Thúy)

TS. Phạm Ngọc Thạch – Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương - cho biết, 27 bệnh nhân này đã đủ điều kiện để ra viện.

Đây là số bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 được ra viện cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát tại Việt Nam.

Trong đó, có 8 bệnh nhân người nước ngoài. Đa số các bệnh nhân đều có 3 lần xét nghiệm cho kết quả âm tính.

Danh sách các bệnh nhân ra viện sáng nay (ngày 30/3) bao gồm:

1. Bệnh nhân số 17 (N.H.N) nhập viện ngày 5/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối ngày 19/3). 

2. Bệnh nhân số 22 (R.J.A) nhập viện ngày 8/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối ngày 26/3). 

3. Bệnh nhân số 24 (S.C.B) nhập viện ngày 8/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối ngày 29/3). 

4. Bệnh nhân số 27 (C.M.I.C) nhập viện ngày 5/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 24/3). 

5. Bệnh nhân số 39 (B.C.P) nhập viện vào ngày 10/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

6. Bệnh nhân số 46 (N.T.D) nhập viện vào ngày 11/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

7. Bệnh nhân số 47 (L.T.C) nhập viện vào ngày 6/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

8. Bệnh nhân số 51(P.H.M) nhập viện vào ngày 13/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

9. Bệnh nhân số 55 (H.A) nhập viện vào ngày 14/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

10. Bệnh nhân số 56 (S.J.C) nhập viện vào ngày 14/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

11. Bệnh nhân số 58 (N.P.K.A) nhập viện vào ngày 15/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 27/3). 

12. Bệnh nhân số 59 (L.T.Q) nhập viện vào ngày 14/3, có 3 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3). 

13. Bệnh nhân số 60 (C.N.H.B) nhập viện vào ngày 14/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

14. Bệnh nhân số 62 (Đ.A.Đ) nhập viện vào ngày 17/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

15. Bệnh nhân số 69 (T.S) nhập viện vào ngày 15/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 28/3).

16. Bệnh nhân số 70 (T.V.H) nhập viện vào ngày 17/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 26/3).

17. Bệnh nhân số 71 (N.T.D) nhập viện vào ngày 17/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

18. Bệnh nhân số 77 (L.T.D.T) nhập viện vào ngày 18/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

19. Bệnh nhân số 85 (T.H.Q) nhập viện vào ngày 19/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 28/3).

20. Bệnh nhân số 88 (Q.T.L) nhập viện vào ngày 17/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 26/3).

21. Bệnh nhân số 93 (T.M.Đ) nhập viện vào ngày 20/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

22. Bệnh nhân số 110 (V.H.A) nhập viện vào ngày 20/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 27/3).

23. Bệnh nhân số 112 (Đ.T.H) nhập viện vào ngày 22/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 28/3).

24. Bệnh nhân số 113 (V.V.A) nhập viện vào ngày 20/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

25. Bệnh nhân số 130 (T.T.P) nhập viện vào ngày 23/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

26. Bệnh nhân số 140 (T.T.N) nhập viện vào ngày 23/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 29/3).

27. Bệnh nhân số 187 (E.R.B) nhập viện vào ngày 25/3, có 2 lần xét nghiệm âm tính (lần xét nghiệm cuối vào ngày 28/3).