Kỳ lạ, 372 căn hộ tái định cư ở Hà Nội không có người nhận

VietTimes -- Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, hiện có 372 hộ gia đình tại các tòa nhà N01 – 7A, N02 – 5A Lê Đức Thọ; nhà NO26A Bắc Đại Kim; nhà OCT Bắc Linh Đàm; nhà CTI.1-1A, CTI.1-1B Vĩnh Hoàng; nhà CT3 ao Hoàng Cầu; nhà A14A1, A14A2, A14B2 Nam Trung Yên chưa làm thủ tục nhận nhà tái định cư.
Có đến 372 hộ gia đình chưa liên hệ với cơ quan chức năng Hà Nội để nhận nhà tái định cư.
Có đến 372 hộ gia đình chưa liên hệ với cơ quan chức năng Hà Nội để nhận nhà tái định cư.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo Danh sách 372 hộ gia đình được mua nhà tái định cư trên địa bàn Thành phố nhưng chưa liên hệ với Ban quản lý các công trình nhà ở và công sở để ký hợp đồng mua bán nhà, cũng chưa nộp tiền và nhận nhà.

Theo thông báo trên, danh sách gồm: 44 hộ ở nhà N01 – 7A Lê Đức Thọ; 28 hộ ở nhà N02 – 5A Lê Đức Thọ; 14 hộ ở nhà NO26A Bắc Đại Kim; 08 hộ Nhà OCT DDN1 Bắc Linh Đàm; 16 hộ Nhà OCT ĐN 2 Bắc Linh Đàm; 20 hộ Nhà OCT ĐN 3 Bắc Linh Đàm; 58 hộ ở nhà CTI.1-1A Vĩnh Hoàng, 11 hộ Nhà CTI.1-1B Đơn nguyên A Vĩnh Hoàng; 23 hộ Nhà CTI.1-1B Đơn nguyên B VĨnh Hoàng; 14 hộ ở nhà CT3 ao Hoàng Cầu; 67 hộ Nhà A14A1 Nam Trung Yên; 43 hộ Nhà A14A2 Nam Trung Yên; 26 Nhà A14B2 Nam Trung Yên.

Có những hộ dân, dù UBND thành phố Hà Nội đã có Quyết định bán nhà từ năm 2015 nhưng vẫn chưa làm thủ tục nhận nhà.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, trong thời gian 60 ngày kể từ thời điểm thông báo chính thức được đăng tải (13/08/2018), những hộ dân có tên trong danh sách mà vẫn không liên hệ với Ban Quản lý để hoàn tất thủ tục mua nhà sẽ được tổng hợp để báo cáo lên cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định.