Kết quả kiểm tra trạm BOT Tào Xuyên: 10 ngày thu 7,7 tỷ đồng

VietTimes -- Kết quả kiểm tra, giám sát công tác thu phí tại trạm thu phí km 286+397 Quốc lộ 1 (Thanh Hóa) trong 10 ngày thu 7,7 tỷ đồng. Đồng thời, sẽ rút ngắn thời gian hoàn vốn của dự án dự kiến đến tháng 10/2019, thay vì đến thời điểm năm 2038 như Hợp đồng BOT đã ký kết.
Kiểm tra, giám sát doanh thu trạm phí Tào Xuyên mới.
Kiểm tra, giám sát doanh thu trạm phí Tào Xuyên mới.

Đây là kết quả kiểm tra, giám sát của Tổng cục Đường bộ Việt Nam với trạm thu phí Tào Xuyên mới của dự án đầu tư xây dựng đoạn tránh thành phố Thanh Hóa, trong đó khẳng định công tác tổ chức thu phí minh bạch, khách quan, chính xác.

Kết quả kiểm tra số thu phí sử dụng đường bộ đối với vé lượt trong 10 ngày giám sát (từ 5- 15/10) là 7,7 tỷ đồng, bình quân 771 triệu đồng/ngày (so sánh với số thu thực tế bình quân/ngày của sáu tháng đầu năm là 763,2 triệu đồng/ngày), tỷ lệ tăng 1%.

Với kết quả trên, Đoàn kiểm tra xét thấy công tác tổ chức thu phí của Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa tại trạm thu phí Tào Xuyên mới là minh bạch, khách quan, chính xác, trùng khớp; không có chênh lệch giữa số liệu kiểm tra, giám sát và số liệu của đơn vị tại thời gian Đoàn tiến hành kiểm tra, giám sát; số thu thực tế của từng ca, làn phù hợp với số liệu ở thiết bị giám sát, hậu kiểm.

Bên cạnh đó, Đoàn kiểm tra đã yêu cầu Công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa tổ chức kiểm tra thường xuyên, đột xuất công tác thu phí để việc thu phí luôn được công khai, minh bạch.

Trên cơ sở phương án tài chính Phụ lục hợp đồng 3/38-CĐBVN-HĐ/2008, cập nhật số phí thu thực tế của dự án đến tháng 9/2016, Tổng cục Đường bộ tạm tính thời gian thu phí hoàn vốn của dự án dự kiến đến tháng 10/2019 thay vì đến thời điểm năm 2038 như Hợp đồng BOT đã ký kết.

Ngoài ra, Tổng cục Đường bộ Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo các cơ quan liên quan, điều chỉnh lại phương án tài chính và hợp đồng BOT dự án đầu tư xây dựng đoạn tránh thành phố Thanh Hóa cho phù hợp với thực tế.