Israel đã điều quân cùng Nga chống IS

Ngảy 02.12 Theo ChinaNews. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thừa nhận quân đội Israel đang hoạt động tại Syria. Hoạt động này nhằm ngăn chặn Syria trở thành một mặt trận chống lại Israel.Ông Netanyahu đã gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Paris. Ông nhấn mạnh rằng hợp tác với Nga về quân sự nhằm ngăn chặn xung đột ở Syria.

Israel đã điều quân cùng Nga chống IS

Theo QPAN