IPO “Xe đạp Thống Nhất“: Đông khách, giá vẫn mềm

VietTimes -- Công ty TNHH MTV Thống Nhất đang quản lý, sử dụng 6 lô đất, trong đó có lô đất 800 m2 tại số 10B Tràng Thi làm trụ sở văn phòng, 454 m2 tại số 4 ngõ 260 Cầu Giấy đang chờ quy hoạch của TP. Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư. Cùng với đó là 330 m2 tại số 10 Tràng Thi đang thực hiện dự án tòa nhà văn phòng, dịch vụ thương mại và 441 m2 đất tại số 198B Tây Sơn (Hà Nội).
Công ty TNHH MTV Thống Nhất nổi tiếng với thương hiệu "xe đạp Thống Nhất".
Công ty TNHH MTV Thống Nhất nổi tiếng với thương hiệu "xe đạp Thống Nhất".

Sở GDCK Hà Nội vừa thông báo kết quả đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Thống Nhất được tổ chức vào ngày 03/06/2016.

Theo đó, 100% khối lượng cổ phần chào bán của công ty đã được "mua hết" với sự tham gia của 15 nhà đầu tư; Tuy nhiên,  giá đấu thành công bình quân cũng là khá "mềm", chỉ 10.386 đồng/cổ phần.

Kết quả cụ thể như sau: 

- Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Thống Nhất 
- Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.035.775 cổ phần 
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 15 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 0 
+ Cá nhân: 15 
- Tổng số khối lượng đăng ký mua: 6.338.550 cổ phần 
- Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ: 15 phiếu 
- Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ: 6.338.550 cổ phần 
- Khối lượng đặt cao nhất: 3.035.775 cổ phần 
- Khối lượng đặt thấp nhất: 100 cổ phần 
- Giá đặt mua cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần 
- Giá đặt mua thấp nhất: 10.000 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công cao nhất: 15.000 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công thấp nhất: 10.300 đồng/cổ phần 
- Giá đấu thành công bình quân: 10.386 đồng/cổ phần 
- Tổng số nhà đầu tư trúng giá: 10 NĐT 
Trong đó: 
+ Tổ chức: 0 NĐT 
+ Cá nhân: 10 NĐT 
- Tổng số lượng cổ phần bán được: 3.035.775 cổ phần 
Trong đó, số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần 
- Tổng giá trị cổ phần bán được: 31.530.492.500 đồng 
- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 04/06/2016 đến ngày 13/06/2016 
- Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 07/06/2016 đến ngày 09/06/2016

Theo phương án cổ phần hóa, vốn điều lệ của Công ty là 237 tỷ đồng. Nhà nước nắm giữ 45% vốn điều lệ, tương đương với hơn 10,6 triệu CP. Hơn 9,8 triệu CP được phân phối cho nhà đầu tư chiến lược; 120.000 CP dành cho người lao động và hơn 3 triệu CP được bán đấu giá công khai.

Công ty Thống Nhất đang quản lý, sử dụng 6 lô đất, trong đó có lô đất 800 m2 tại số 10B Tràng Thi làm trụ sở văn phòng, 454 m2 tại số 4 ngõ 260 Cầu Giấy đang chờ quy hoạch của TP. Hà Nội để thực hiện dự án đầu tư. Cùng với đó là 330 m2 tại số 10 Tràng Thi đang thực hiện dự án tòa nhà văn phòng, dịch vụ thương mại và 441 m2 đất tại số 198B Tây Sơn (Hà Nội).

Đặc biệt, Công ty liên doanh với Công ty TNHH Phát triển Bắc Việt, thành lập Công ty TNHH Thống Nhất - Bắc Việt để xây dựng tổ hợp nhà liền kề, trung tâm thương mại và căn hộ trên diện tích gần 18.000 m2 tại số 82 Nguyễn Tuân.

Công ty TNHH một thành viên Thống Nhất tiền thân là Nhà máy Xe đạp Thống Nhất được thành lập ngày 30/6/1960. Địa điểm sản xuất chính là số 10 Tràng Thi Hà Nội, sau đó được Thành phố giao tiếp quản cơ sở 198B Tây Sơn để mở rộng sản xuất.

Tháng 9 năm 1993 thực hiện Quyết định của UBND Thành phố Hà Nội chuyển Xí nghiệp xe đạp Thống Nhất thành Công ty xe máy xe đạp Thống Nhất. 

Tháng 10 năm 2004 thực hiện quyết định của UBND Thành phố Hà Nội sáp nhập Công ty xe đạp ViHa và Công ty xe đạp xe máy Đống Đa và Công ty xe máy xe đạp Thống Nhất. 

Tháng 11 năm 2005, thực hiện Quyết định số 162/2005/QĐ-UB ngày 18/10/2005 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Công ty xe máy xe đạp Thống Nhất thành Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất 

Ngày 18/01/2011, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Thống Nhất chính thức được UBND thành phố Hà Nội ra quyết định chuyển sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con.

X.T