Huỷ thầu 20 thuốc thuộc gói cung cấp cho miền Trung và Tây nguyên giai đoạn 2022-2023

VietTimes – Bộ Y tế vừa quyết định huỷ thầu đối với 20 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc 'Gói số 2: Cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023'.

Bộ Y tế huỷ thầu đối với 20 thuốc thuộc gói cung cấp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023, do không lựa chọn được nhà thầu

Bộ Y tế huỷ thầu đối với 20 thuốc thuộc gói cung cấp cho các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023, do không lựa chọn được nhà thầu

Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia (Bộ Y tế) vừa có quyết định huỷ thầu đối với 20 mặt hàng thuốc chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu thuộc "Gói thầu số 2: cung cấp thuốc cho các tỉnh miền Trung và khu vực Tây Nguyên giai đoạn 2022-2023".

20 thuốc bị hủy thầu là một hợp phần của gói thầu tập trung quốc gia số 2 có mã hiệu ĐTTTT.02.2021, thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu được Bộ Y tế phê duyệt tại quyết định số 4325/QĐ-BYT ngày 8/9/2021 và quyết định số 4535/QĐ-TTMS ngày 24/9/2021.

Được biết, danh mục gồm 20 thuốc vừa có quyết định huỷ thầu có trị giá mua sắm kế hoạch khoảng hơn 250 tỉ đồng.

Trước đó, ngày 5/8, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia đã tổ chức công bố kết quả đấu thầu tập trung thuốc quốc gia cho giai đoạn 2022-2023, theo đó gói số 2 (miền Trung và Tây Nguyên) có 27 công ty trúng thầu, tổng giá trị trúng thầu của gói này là 1306, 81 tỉ đồng.

Về 20 thuốc huỷ thầu nêu trên, không thuộc những thuốc đã có kết quả đấu thầu công bố hôm 5/8, trả lời VietTimes, một cán bộ hữu trách của Trung tâm cho biết: Lý do huỷ thầu là vì có những thuốc không có nhà thầu tham dự; có thuốc thì chỉ có 1 nhà thầu tham gia, nhưng thương thảo không thành công.