Hơn 800 tỉ đồng vốn đầu tư công cho 71 công trình trọng điểm trên địa bàn Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – HĐND TP Đà Nẵng vừa thống nhất tiếp tục phân bổ nguồn ngân sách hơn 800 tỉ đồng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 71 dự án công trình trọng điểm trên địa bàn.

Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng
Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng

Nội dung trên vừa được HĐND TP Đà Nẵng thông qua tại Kỳ họp thứ 11 khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026.
Theo đó, HĐND TP thống nhất tiếp tục phân bổ nguồn ngân sách địa phương 311,654 tỉ đồng vốn trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho 30 công trình, dự án của thành phố đảm bảo điều kiện; bố trí 100,303 tỉ đồng vốn thực hiện cho 24 dự án và 560 triệu đồng cho 12 dự án chuẩn bị đầu tư công trình, dự án dân sinh của các quận.

Bên cạnh đó, HĐND TP thống nhất phân bổ lại chi tiết danh mục kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đối với 5 dự án sử dụng vốn ngân sách trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, với tổng kế hoạch vốn phân bổ chi tiết là 406,347 tỉ đồng.

Được biết, việc phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 cho các công trình, dự án nêu trên là cần thiết nhằm đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt dự án đầu tư, cân đối đề xuất bố trí vốn hàng năm để triển khai thực hiện dự án theo mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội TP đã đề ra.

Tổng mức vốn phân bổ cho cho các dự án lần này được cân đối nguồn từ nguồn dự nguồn chưa phân bổ của kế hoạch vốn trung hạn 2021-2025.