Hơn 200.000 tỉ đồng chứng khoán nợ ở MB

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Tổng giá trị sổ sách danh mục chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư của MB tại ngày 30/6/2023 đạt 207.335 tỉ đồng, chiếm 1/4 tổng tài sản, trong đó chủ yếu là chứng khoán nợ.

MB 2.png

Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất vừa công bố của Ngân hàng TMCP Quân đội (MB - Mã CK: MBB), tính đến ngày 30/6/2023, ngân hàng này có 22.715,4 tỉ đồng chứng khoán nợ chưa niêm yết, tăng 18.703 tỉ đồng so với đầu năm và được hạch toán ở khoản mục chứng khoán kinh doanh.

MB không thuyết minh chi tiết về loại chứng khoán nợ vừa nêu. Song, trên báo cáo tài chính riêng lẻ, nhà băng này cho biết đang nắm giữ 22.132,4 tỉ đồng chứng khoán nợ do các tổ chức tín dụng (TCTD) trong nước phát hành và cũng hạch toán ở khoản mục chứng khoán kinh doanh.

Danh mục chứng khoán đầu tư của MB gồm nhiều loại chứng khoán nợ, với tổng giá trị sổ sách ghi nhận tại thời điểm cuối quý 2/2023 ở mức 184.443,2 tỉ đồng, tăng 24.461,8 tỉ đồng so với đầu năm. Trong đó, chứng khoán nợ do các tổ chức kinh tế trong nước phát hành, thường là trái phiếu, đạt 42.990 tỉ đồng.

So với thời điểm đầu năm, tổng giá trị sổ sách danh mục chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đã tăng 43.246,2 tỉ đồng, lên mức 207.335 tỉ đồng, tương đương 25,7% tổng tài sản của MB.

vt-mb.PNG

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2023, MB thu lãi 6.525,4 tỉ đồng từ đầu tư chứng khoán nợ, chỉ đứng sau thu nhập lãi từ hoạt động cho vay (22.745,3 tỉ đồng). Điều này đóng góp tích cực vào thu nhập hoạt động của MB, với giá trị ghi nhận đạt 23.490,5 tỉ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Trừ đi tổng chi phí hoạt động, MB báo lãi trước thuế 15.787,4 tỉ đồng trong nửa đầu năm 2023, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.187,9 tỉ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/6/2023, tổng tài sản của MB đạt 806.237,5 tỉ đồng, tăng hơn 77.700 tỉ đồng so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 506.395,4 tỉ đồng, tăng 12,8% so với đầu năm và chiếm 62,8% tổng tài sản.

Trong đó, nợ cần chú ý (nợ nhóm 2) ở mức 18.624,3 tỉ đồng, tăng 10.815,4 tỉ đồng so với đầu năm. Tỉ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ đạt 1,44% (trong khi ở thời điểm đầu năm đạt 1,09%).

Ở bên kia bảng cân đối, số dư tiền gửi của khách hàng tăng 7,17%, đạt mức 475.406,1 tỉ đồng. Bên cạnh đó, nhà băng này cũng tích cực hoạt động trên thị trường 2, với số dư tiền gửi và vay các TCTD khác ở mức 87.145,4 tỉ đồng, tăng 33,8% so với đầu năm.

Ngoài ra, MB còn huy động vốn từ việc phát hành giấy tờ có giá, với số dư tại thời điểm cuối quý 2/2023 ở mức 112.432,2 tỉ đồng, tăng 16,42% so với đầu năm./.