HNG: Chi phí khác tăng mạnh từ xóa sổ các tài sản không hiệu quả, chấp nhận thua lỗ trong Quý 3/2018

VietTimes – Trong công văn giải trình của HNG, có thể thấy rõ doanh nghiệp này cùng các thành viên khác trong Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi từ chăn nuôi bò sang tập trung vào lĩnh vực trồng cây ăn trái.
Ảnh chụp màn hình trang chủ của HAGL Agrico (Nguồn: HNG)
Ảnh chụp màn hình trang chủ của HAGL Agrico (Nguồn: HNG)

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL AGrico - Mã CK: HNG) vừa công bố Báo cáo tài chính (BCTC) hợp nhất Quý 3/2018.

Theo đó, trong Quý 3/2018, doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của HNG đạt 1.069 tỷ đồng, tăng 135 tỷ đồng, tương ứng với 14% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh cuối cùng là lợi nhuận sau thuế lại ghi nhận mức lỗ sau thuế tới 228 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, HNG ghi nhận mức lãi 115 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh này phần nào phản ánh một số “tác dụng phụ” của một số nguồn doanh thu bất thường cùng kỳ năm 2017, "xóa nhòa" sự tăng trưởng từ hoạt động kinh doanh chính, vốn có sự bền vững và tác động dài hạn hơn.

Trong đó, kết quả tăng trưởng về con số tuyệt đối và biên lợi nhuận gộp từ lĩnh vực trồng cây ăn trái là đáng ghi nhận. Cụ thể, doanh thu từ bán trái cây trong Quý 3/2018 đạt 766 tỷ đồng, chiếm 71,66% doanh thu thuần, đạt mức độ tăng trưởng tới 70% so với cùng kỳ. Mức giá vốn của mặt hàng này có sự tăng trưởng chậm hợn với 23%, đạt 332 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp từ mảng trái cây đạt 434 tỷ đồng, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ. Cùng với đó, biên lợi nhuận gộp cũng được cải thiện từ 40% lên mức 63,18%.

Ở chiều hướng ngược lại, do các công ty trong tập đoàn tập trung vào lĩnh vực cây ăn trái, ngành chăn nuôi bò tỏ ra kém hiệu quả hơn. Nguồn doanh thu từ bán bò trong Quý 3/2018 chỉ đạt 41 tỷ đồng, giảm tới 182 tỷ đồng so với cùng kỳ 2017. Chi phí giá vốn bán bò cũng giảm mạnh 158 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, xuống chỉ còn 28 tỷ đồng.

Lợi nhuận gộp từ hoạt động bán bò chỉ còn 13 tỷ đồng so với mức 37 tỷ đồng cùng kỳ năm 2017. Biên lợi nhuận gộp duy trì ở mức cao, đạt 31,7%.

Nhờ tận dụng được các sản phẩm phụ từ ngành nông nghiệp, doanh thu từ bán hàng hóa cũng có sự tăng trưởng tốt khi đạt tới 181 tỷ đồng, tăng 125 tỷ đồng so với cùng kỳ Quý 3/2017. Giá vốn hàng bán đối với lĩnh vực này chỉ tăng 10 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 74 tỷ đồng.

Do đó, lợi nhuận gộp của lĩnh vực này lên tới 107 tỷ đồng, biên lợi nhuận đạt tới 59,12%, cải thiện rõ rệt so với cùng kỳ.

Đối với lĩnh vực nuôi trồng cây cao su, doanh thu từ bán mủ cao su giảm 120 tỷ đồng, đạt 69 tỷ đồng trong Quý 3/2018. Mức giá vốn cũng giảm 89 tỷ đồng, chỉ còn 74 tỷ đồng. Nguyên nhân là do giá cao su trong Quý 3/2018 giảm mạnh nên HNG có chủ trương không bán nhiều, đợi giá cao su tăng trở lại.

Nhìn chung, nhuận gộp trong kỳ của HNG đạt 601 tỷ đồng, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ. Biên lợi nhuận gộp đạt tới 56,27%, cao hơn khá nhiều so với mức 30,73% đạt được trong Quý 3/2017.

Chi phí quản lý doanh nghiệp trong kỳ tăng 42 tỷ đồng, do HNG đã thực hiện trích trước dự phòng một số khoản chi phí liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng đây không phải là nguyên nhân chính dẫn tới kết quả kinh doanh thua lỗ của doanh nghiệp này.

Các khoản chi phí khác trong Quý 3/2018 tăng mạnh, dẫn đến kết quả kinh doanh của HNG không mấy khả quan dù có sự tăng trưởng tích cực từ lĩnh vực kinh doanh chính (Nguồn: HNG)
Các khoản chi phí khác trong Quý 3/2018 tăng mạnh, dẫn đến kết quả kinh doanh của HNG không mấy khả quan dù có sự tăng trưởng tích cực từ lĩnh vực kinh doanh chính (Nguồn: HNG) 

Xóa sổ các tài sản kém hiệu quả, chi phí khác tăng đột biến 303 tỷ đồng

Trong kỳ, thu nhập khác của HNG chỉ còn 7 tỷ đồng, giảm tới 106 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân chủ yếu do trong Quý 3/2018, các công ty con của HNG có điều chỉnh khoản thuế giá trị gia tăng đầu ra từ việc bán các sản phẩm sản xuất từ cây nông nghiệp và cây công nghiệp sang thu nhập khác sau khi ghi nhận được công văn miễn thuế (không phát sinh trong Quý 3/2018).

Trong khi đó, chi phí khác trong kỳ lại tăng mạnh tới 303 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 420 tỷ đồng. HNG cho biết, trong kỳ, nhóm công ty đã thực hiện xóa sổ các tài sản hoạt động không hiệu quả và điều chỉnh chi phí đầu tư vườn cây cọ dầu vào chi phí do chuyển đổi mục đích sang trồng cây ăn trái.

Hoạt động tài chính của HNG cũng trong tình trạng tương tự. Cụ thể, nguồn doanh thu từ hoạt động tài chính giảm 137 tỷ đồng so với cùng kỳ, đạt 17 tỷ đồng. Nguyên nhân được HNG cho biết là do tiến hành giảm các khoản cho vay đối với các công ty và cá nhân khác.

Chi phí hoạt động tài chính gia tăng 45 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2017, bao gồm: 15 tỷ đồng chi phí lãi vay và 22 tỷ đồng từ lỗ chênh lệch tỷ giá. Nguyên nhân chi phí lãi vay gia tăng chủ yếu do trong kỳ diện tích vườn cây đưa vào khai thác tăng nên phần lãi vay tương ứng không được vốn hóa mà đưa vào chi phí hoạt động trong kỳ.

Chi phí khác gia tăng đột biến khiến cho kết quả kinh doanh của HNG ghi nhận khoản lỗ trước thuế đạt 218 tỷ đồng trong Quý 3/2018. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HNG ghi nhận mức lỗ trước thuế lên tới 158 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận khoản lãi 869 tỷ đồng.

Tuy nhiên, cũng phải ghi nhận việc cắt giảm các tài sản hoạt động không hiệu quả dù tốn kém chi phí trong ngắn hạn, là việc làm cần thiết trong quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp và hướng tới các mục tiêu dài hạn hơn./.