HDBank sẽ trả cổ tức 30%, lên kế hoạch lãi 5.077 tỷ đồng năm 2019

VietTimes -- Ngân hàng TMCP Phát triển Tp. Hồ Chí Minh (HDBank - Mã CK: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) năm 2019. Các báo cáo và tờ trình do Hội đồng Quản trị (HĐQT) đệ trình đã được cổ đông thông qua với tỉ lệ nhất trí cao.
Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HDBank (Ảnh: VT)
Ban chủ tọa Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của HDBank (Ảnh: VT)

Theo đó, các cổ đông đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 với mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 5.077 tỷ đồng, tăng 27% so với năm 2018. Các hệ số khả năng sinh lời như ROA và ROE sẽ tiếp tục được giữ mức cao, lần lượt là 1,7% và 21,2%.

Tương tự, các cổ đông đã thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh khác như: Tổng tài sản đạt 249.546 tỷ đồng, tăng 16%; huy động vốn đạt 224.238 tỷ đồng, tăng 20%; dư nợ tín dụng đạt mức 160.911 tỷ đồng, tăng 24% so với 2018. Đối với tỷ lệ nợ xấu, HDB đặt mục tiêu kiểm soát chỉ tiêu này ở mức dưới 2% trong năm 2019.

Bên cạnh đó, các cổ đông cũng thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2018, tờ trình thù lao – kế hoạch ngân sách của HĐQT, tờ trình tăng vốn điều lệ.

Cụ thể, HDB tiếp tục giữ “truyền thống” chia cổ tức cao và đều đặn trong nhiều năm liền, với tổng tỷ lệ cổ tức và cổ phiếu thưởng là 30%. Trong đó cổ đông của ngân hàng sẽ được nhận cổ tức với tỷ lệ 10%, chi trả bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 20%.  

Các cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 2019 của HDBank đã thông qua nhiều tở trình với tỷ lệ nhất trí cao (Ảnh: VT)
Các cổ đông tham gia ĐHĐCĐ 2019 của HDBank đã thông qua nhiều tở trình với tỷ lệ nhất trí cao (Ảnh: VT)

Các cổ đông cũng nhất trí cao với phương án tăng vốn điều lệ trong năm 2019 thông qua phát hành cổ phiếu trả cổ tức và cổ phiếu thưởng.

Theo đó vốn điều lệ HDB sẽ tăng thêm 2.943 tỷ đồng, đạt 12.753 tỷ đồng. Kế hoạch tăng vốn này sẽ giúp ngân hàng nâng cao hơn nữa chỉ tiêu an toàn vốn theo Basel II và bổ sung nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh.

Cũng tại Đại hội, các cổ đông đã thông qua tờ trình miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT độc lập đối với ông Lý Vinh Quang. Nguyên nhân là do ông Quang sẽ ứng cử làm thành viên HĐQT của Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex (PG Bank).

Ông Lý Vinh Quang từ nhiệm ở HDBank để “biệt phái” sang PG Bank

Việc miễn nhiệm vị trí Thành viên HĐQT HDB với ông Lý Vinh Quang nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật các tổ chức tín dụng 2010 và Điều lệ hoạt động của ngân hàng này về việc không cùng đảm nhiệm chức vụ.

Ngoài ra, trong năm 2019, HDB lên kế hoạch áp dụng các mô hình quản trị ngân hàng hiện đại theo các chuẩn mực quốc tế, tăng cường đổi mới công nghệ, áp dụng Basel II vào công tác quản trị rủi ro.

Ngân hàng này sẽ thực hiện đa dạng hóa nguồn vốn huy động, tái cấu trúc cơ cấu tài sản nhằm gia tăng tỷ trọng tài sản có sinh lời và tiếp tục mở rộng mạng lưới điểm giao lên 308 chi nhánh và phòng giao dịch (PGD)./.

HDBank tăng trưởng vượt bậc trong năm 2018

Theo báo cáo của HĐQT tại đại hội, năm 2018, HDB ghi nhận hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ 2017.

Cụ thể, tính đến cuối năm 2018, quy mô tổng tài sản đạt 216.057 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 16.828 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt là 14,1% và 14% so với năm trước.

Quy mô tổng dư nợ tín dụng đạt 129.624 tỷ đồng tăng 17,8%. Tổng nguồn vốn huy động đạt 186.722 tăng 9,5% so với năm 2017. Trong đó, huy động vốn từ dân cư và tổ chức kinh tế đạt 142.987 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, HDB cũng đạt được nhiều chỉ tiêu an toán vốn do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) quy định như: Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức thấp 1,5%, trong đó tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ là chỉ có 1,1%; Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 12,1%, cao hơn mức tối thiểu là 9% theo quy định của NHNN.

Về kết quả kinh doanh năm 2018, lợi nhuận trước thuế của HDBank đạt 4.005 tỷ đồng, tăng 65,7% so với năm 2017 và hoàn thành 101,8% kế hoạch đề ra.  

Cũng trong năm 2018, cổ phiếu HDB đã chính thức được niêm yết và giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HSX). Cũng ngay trong năm 2018, cổ phiếu HDB đã hội đủ các điều kiện để gia nhập rổ chỉ số VN30, gồm các cổ phiếu có thanh khoản và vốn hóa tốt nhất thị trường.

Với hiệu quả hoạt động liên tục được cải thiện, HDBank tiếp tục giữ vững vị thế ngân hàng có tốc độ tăng trưởng kép về lợi nhuận ròng cao nhất trong số các ngân hàng niêm yết tại HOSE và HNX.

Thống kê trong vòng 5 năm từ 2013 – 2018, tăng trưởng kép lợi nhuận ròng của HDB đạt mức 67,1%. Nhờ vậy, hệ số thu nhập trên mỗi cổ phiếu (EPS) cũng tăng trưởng bình quân gần 50%.

Ngoài ra, đến cuối năm 2018, HDB hoàn thành mở mới 40 phòng giao dịch (PGD) và 5 chi nhánh, nâng quy mô hệ thống mạng lưới lên 285 điểm giao dịch. Bên cạnh đó, hệ thống điểm giao dịch tài chính tiêu dùng tiếp tục được mở rộng lên 13.825 điểm. Số lượng CBCNV đạt 14.340 người./.