HAGL lỗ thêm 209 tỉ đồng sau kiểm toán

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – So với báo cáo tự lập, lợi nhuận sau thuế của HAGL đã giảm thêm 208,6 tỉ đồng, lỗ sau thuế cả năm tăng lên mức 2.383 tỉ đồng.
Sản phẩm chuối của HAGL (Nguồn: HAGL)
Sản phẩm chuối của HAGL (Nguồn: HAGL)

CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - Mã CK: HAG) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2020. So với báo cáo tự lập, HAGL báo lỗ thêm 208,6 tỉ đồng, lỗ sau thuế cả năm tăng lên mức 2.383 tỉ đồng.

Giải trình về vấn đề này, HAGL cho biết do ngày lập báo cáo tài chính hợp nhất Quý 4/2020 chưa có kết quả định giá của CTCP Chăn nuôi Gia Lai, nên khi báo cáo tài chính kiểm toán cập nhật số liệu mới đã dẫn đến sự chênh lệch này.

Kết thúc năm 2020, khoản lỗ luỹ kế của HAGL là 6.032 tỉ đồng, tăng thêm hơn 1.200 tỉ đồng so với báo cáo tự lập. Kiểm toán viên cho biết, tại ngày 31/12/2020, nợ ngắn hạn của HAGL đã vượt quá tài sản ngắn hạn. Tập đoàn cũng đang vi phạm một số cam kết đối với hợp đồng vay và trái phiếu.

"Những điều kiện này cho thấy có sự tồn tại của yếu tố không chắc chắn trọng yếu có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của tập đoàn." kiểm toán viên nhấn mạnh.

Về vấn đề này, HAGL cho biết, tại ngày lập báo cáo kiểm toán, ban Tổng giám đốc tập đoàn đã lập kế hoạch cho 12 tháng tiếp theo bao gồm dòng tiền dự kiến sẽ được tạo ra từ việc thanh lý một phần đầu tư tài chính, thu hồi nợ từ các đối tác và dòng tiền tạo ra từ các dự án đang triển khai.

Tập đoàn cũng đang trong quá trình làm việc với các bên cho vay về điều chỉnh các điều khoản đã bị vi phạm của các hợp đồng vay có liên quan. Theo đó, HAGL cho rằng có thể hoàn trả các khoản nợ khi đến hạn và tiếp tục hoạt động trong năm tài chính tiếp theo.

Ngoài ra, vào ngày 8/1/2021, CTCP Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Agrico - Mã CK: HNG) đã thông qua việc phát hành thêm cổ phiếu riêng lẻ cho CTCP Nông nghiệp Trường Hải (Thagrico) để hoán đổi khoản nợ 7.414 tỉ đồng, nhằm mục đích tái cơ cấu nguồn vốn.

Trong năm 2020, doanh thu từ bán trái cây tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu doanh thu. HAGL cho biết đã và đang chủ trương tiếp tục mở rộng thêm diện tích trồng chuối, tiếp tục thực hiện tái cơ cấu tài chính và làm việc với các bên cho vay để thực hiện các biện pháp giãn nợ.

Tại ngày 31/12/2020, quy mô tổng tài sản của HAGL đạt 37.266 tỉ đồng, tăng gần 11% so với đầu năm. Nợ phải trả cũng tăng 24,8% lên mức 27.238 tỉ đồng, trong đó nợ vay là 18.103 tỉ đồng, chiếm 48,5% tổng nguồn vốn./.