Hà Nội yêu cầu chấm dứt kinh doanh tại căn hộ chung cư

VietTimes -- Sở KHĐT Hà Nội vừa yêu cầu các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không được kinh doanh tại căn hộ chung cư không. Trường hợp Doanh nghiệp đã đặt trụ sở chính tại các căn hộ trong nhà chung cư, thì phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính sang địa điểm khác.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Sở KHĐT Hà Nội, yêu cầu này là nhằm thực hiện đúng quy định của Luật nhà ở năm 2014 đã có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

Cụ thể, khoản 7, Điều 80, Nghị định số 99/2015/NĐ-CP, ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật nhà ở về xử lý chuyển tiếp đối với việc phát triển và quản lý nhà ở đã quy định: Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn sáu tháng, kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành; cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại Khoản này; quá thời hạn quy định tại Khoản này thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Căn cứ vào đây, Sở KHĐT Hà Nội đề nghị các tổ chức, doanh nghiệp, hộ kinh doanh không thực hiện việc đăng ký đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư trên địa bàn thành phố.

Trường hợp doanh nghiệp, hộ kinh doanh, tổ chức đã đặt trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại các căn hộ trong nhà chung cư phải thực hiện đăng ký thay đổi trụ sở chính hoặc trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ trong nhà chung cư theo thủ tục quy định tại cơ quan đăng ký kinh doanh các cấp theo thẩm quyền.

KHĐT Hà Nội cho biết Sở này sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra và xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp vi phạm yêu cầu không được kinh doanh tại căn hộ chung cư trên địa bàn thành phố.