Hà Nội điều chỉnh danh mục biệt thự trước 1954

VietTimes -- Hà Nội chỉ đạo rà soát, đề xuất điều chỉnh danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng trước năm 1954.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, đề xuất điều chỉnh danh mục biệt thự thuộc đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý, sử dụng nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội” đồng thời lập danh mục các biệt thự cũ, công trình nhà cổ và các công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 theo quy định.

Theo đó, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở, ngành Tài nguyên và Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc; UBND các quận Đống Đa, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Tây Hồ và các đơn vị liên quan nhanh chóng thực hiện rà soát và đề xuất điều chỉnh danh mục biệt thự thuộc nhóm đối tượng quản lý, sử dụng theo “Quy chế quản lý và sử dụng nhà biệt thự được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội” như chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội; đề xuất, báo cáo UBND trình HĐND thành phố xem xét điều chỉnh Nghị quyết của HĐND theo thẩm quyền quy định tại kỳ họp HĐND thành phố giữa năm 2017.

Giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc chủ trì cùng các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Tư pháp và các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội về việc rà soát, xây dựng danh mục các công trình kiến trúc có giá trị được xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn TP. Hà Nội; thực hiện rà soát, xây dựng danh mục các nhà cổ; nghiên cứu, tham mưu cho UBND TP. Hà Nội chỉ đạo thực hiện việc phân loại nhà cổ, công trình kiến trúc xây dựng trước năm 1954 trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị được giao chủ trì mời các Ban của HĐND TP. Hà Nội, đại diện Hội Kiến trúc sư thành phố, Cục Quản lý nhà cùng tham dự; hoàn thành các công việc trên để báo cáo Thường trực HĐND thành phố trước ngày 30/4/2017.