Hà Nội: Đề xuất bổ sung 95 dự án thu hồi đất

VietTimes -- Ông Nguyễn Trọng Đông, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội cho biết, hiện các quận, huyện đã đề xuất bổ sung 95 dự án thu hồi đất thực hiện phát triển kinh tế - xã hội với tổng diện tích 543,7ha đất.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tại phiên họp tập thể UBND TP. Hà Nội ngày 10/5, Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trọng Đông cho biết, tính đến ngày 3/5/2017, Sở TN&MT đã nhận được văn bản đăng ký điều chỉnh, bổ sung danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2017; Dự án công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2017 của 23 quận, huyện.

Theo đó, đề xuất bổ sung 95 dự án thu hồi đất, thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, với tổng diện tích là 543,7ha; 51 dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích 160,6ha.

Trong số các dự án trên có: 01 dự án đất quốc phòng, an ninh; 21 dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bãi đỗ xe, cây xanh, cải tạo môi trường hồ; 13 DA xây dựng hạ tầng kỹ thuật, tổ chức đấu giá QSDĐ; 25 dự án xây dựng trường học, nhà văn hóa, trung tâm TDTT, chợ, xây dựng công trình tôn giáo; 6 dự án xây dựng công trình điện; 14 dự án xây dựng tái định cư; dự án đất dịch vụ cho các hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất nông nghiệp; 19 dự án khác thuộc đối tượng được đăng ký chuyển tiếp thực hiện theo quy định của Nghị định 01/2016 ngày 6/1/2017 của Chính phủ.

Theo Sở TN&MT, đây là những dự án đủ tính pháp lý về hồ sơ để Sở tổng hợp, báo cáo UBND TP, trình HĐND TP thông qua, bổ sung vào danh mục thu hồi đất năm 2017.

Qua đề nghị của các địa phương, Sở này cũng đã đề xuất, đưa ra khỏi danh mục, ban hành theo Quyết định số 19/NQ-HĐND ngày 6/12/2016 của HĐND TP 20 dự án thu hồi đất năm 2017, với diện tích 48,86ha; 11 DA chuyển mục đích trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, với diện tích 14,35ha. Với lý do, trên cơ sở sắp xếp thứ tự ưu tiên và cân đối nguồn vốn thực hiện, UBND quận, huyện, thị xã đề nghị đưa ra khỏi danh sách thực hiện năm 2017 và cân đối khả năng thực hiện vào những năm tiếp theo.