Hà Nội có thể có thêm quận mới Hoài Đức

VietTimes -- Nội dung này được tiếp tục bàn thảo tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của UBND Tp Hà Nội.
Bản đồ địa lý huyện Hoài Đức. Nguồn: hanoi.gov.vn
Bản đồ địa lý huyện Hoài Đức. Nguồn: hanoi.gov.vn

Hiện thành phố Hà Nội đang triển khai Đề án đầu tư, xây dựng huyện Hoài Đức thành quận vào năm 2020.

Theo đó, Chủ tịch UBND Tp - ông Nguyễn Đức Chung – giao Sở Nội vụ chủ trì và phối hợp với huyện, các sở, ngành liên quan nhằm đẩy mạnh thực hiện triển khai đề án.

Theo Chủ tịch Chung, Hoài Đức là một huyện nông thôn mới của Hà Nội, nhưng hiện vẫn nợ một số tiêu chí của huyện nông thôn mới.

Do đó, công việc quan trọng nhất là phải xây dựng được quy hoạch kiến trúc tổng thể cho huyện Hoài Đức khi thành quận trong tương lai. Cơ sở thực hiện được quy hoạch này là phải đánh giá được thực trạng hiện tại của huyện và xác định được những tiêu chí để xây dựng Hoài Đức thành quận

Nếu cần thiết có thể thuê cả tư vấn nước ngoài nhằm xây dựng quy hoạch cho Hoài Đức – ông Chung nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hà Nội cũng đề nghị cần xây dựng mô hình thể chế tổ chức chính quyền, đào tạo nguồn nhân lực cho Hoài Đức.

Trong đó, ưu tiên các dự án án kết nối đô thị, hạ tầng và đặc biệt là giữ gìn các thể chế văn hóa.