Giao dự án thép Quảng Liên cho tập đoàn Hòa Phát thực hiện

VietTimes -- Tập đoàn Hòa Phát đã được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đồng ý cho phép làm chủ đầu tư Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất ở khu công nghiệp Dung Quất, Quảng Ngãi, thay thế chủ đầu tư trước đây là công ty Quảng Liên (Trung Quốc)
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Văn bản nêu rõ, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công Thương, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính về chủ trương đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi, Thủ tướng Chính phủ đồng ý với kiến nghị về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa Phát Dung Quất tại khu kinh tế Dung Quất, Quảng Ngãi.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương thẩm định thiết kế cơ sở của dự án theo quy định tại Nghị định số 59 ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng, trong đó đảm bảo nhà đầu tư tuân thủ các cam kết về công nghệ, thiết bị và các tiêu chuẩn kỹ thuật, môi trường theo quy định của pháp luật.

Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi giám sát nhà đầu tư thực hiện các cam kết về công nghệ thiết bị sản xuất quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Bộ Tài nguyên và Môi trường thẩm định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường, phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ngãi xây dựng phương án quan trắc, giám sát về môi trường đối với dự án.

Dự án liên hợp sản xuất gang thép tại Khu kinh tế Dung Quất được Tập đoàn Hòa Phát đề xuất trên cơ sở kế thừa dự án Liên hợp thép Quảng Ngãi Quảng Liên đã có trong Quy hoạch phát triển hệ thống sản xuất và phân phối thép giai đoạn đến 2020, có xét đến năm 2025 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại quyết định ngày 31/1/2013.

Ở một diễn biến liên quan, hiện Bộ Công Thương đang lấy ý kiến điều chỉnh quy hoạch hệ thống sản xuất thép đến năm 2025, định hướng đến năm 2035. Bộ Công Thương nhận định, đến năm 2020, thép xây dựng vẫn thiếu. Nếu tính cả Formosa bán 50% ở Việt Nam thì vẫn thiếu 9 triệu tấn thép cán nóng và 6 triệu tấn thép xây dựng.