Gia hạn bán cổ phần lần đầu đối với TCty Lương thực miền Nam

VietTimes --Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cần tích cực khẩn trương để đảm bảo hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu trong thời gian được gia hạn, quá thời hạn trên lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ.
Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2.
Tổng Công ty Lương thực miền Nam Vinafood 2.

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ vừa có ý kiến chỉ đạo về việc gia hạn bán cổ phần lần đầu và điều chỉnh giá trị doanh nghiệp khi cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam.

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ báo cáo của Kiểm toán nhà nước, rà soát, cập nhật, điều chỉnh lại giá trị doanh nghiệp theo quy định.

Gia hạn thời gian bán cổ phần lần đầu đối với Công ty mẹ - Tổng công ty Lương thực miền Nam tối đa là 3 tháng kể từ ngày được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cổ phần hóa.

Hồi đầu năm nay, Vinafood 2 từng cho biết nhiều khả năng tổng công ty sẽ IPO vào tháng 4 và chuyển sang hình thức công ty cổ phần trước tháng 6/2017.

Báo cáo công bố tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà Nước năm 2017 của Bộ NN&PTNT hồi trung tuần tháng 2 cũng khẳng định, Vinafood 2 đã hoàn thành các thủ tục liên quan để tiến hành IPO. Kế hoạch là trong quý II/2017 này sẽ hoàn thành bán vốn Nhà nước, đại hội đồng cổ đông lần đầu để chuyển sang công ty cổ phần. Tuy nhiên, một lần nữa Vinafood 2 lại "lỡ hẹn" với sự kiện này.

Trong phương án cổ phần hóa được Bộ NN&PTNT trình Thủ tướng Chính phủ vào tháng 9/2016, giá trị doanh nghiệp của Vinafood 2 được xác định là 4.980 tỷ đồng. Ngay sau đó, Chính phủ đã đề nghị Kiểm toán Nhà nước thực hiện kiểm toán kết quả xác định giá trị doanh nghiệp và xử lý các vấn đề tài chính đối với Vinafood 2. Đến tháng 1/2017, phía Kiểm toán Nhà nước công bố giá trị doanh nghiệp tăng thêm 393 tỷ đồng.

Trước đó, ngay trong đầu năm 2017, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã có ý kiến chỉ đạo về tỷ lệ cổ phần nhà nước nắm giữ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam.
Cụ thể, nhà nước nắm giữ 51% vốn điều lệ khi thực hiện cổ phần hóa Tổng công ty Lương thực miền Nam theo quy định tại Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 28/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí phân loại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước và Danh mục doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp giai đoạn 2016-2020.