Giá đất tăng mạnh, Đà Nẵng ra quy định bảng giá mới

VietTimes -- Năm 2017 quy định bảng giá đất trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2013, tuy nhiên giá thực tế tăng gấp nhiều lần.
Năm 2017 quy định bảng giá đất trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2013, tuy nhiên giá thực tế tăng gấp nhiều lần.
Năm 2017 quy định bảng giá đất trên địa bàn Đà Nẵng năm 2017 đã tăng gấp 2 lần so với năm 2013, tuy nhiên giá thực tế tăng gấp nhiều lần.

UBND TP Đà Nẵng vừa ban hành quyết định quy định bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố, áp dụng từ ngày 1/1/2017. Theo đó, đối với đất ở tại đô thị, giá đất được quy định cụ thể đối với từng vị trí (vị trí 1 đến vị trí 5) của từng tuyến đường. 

Trong đó giá tối thiểu là 400.000đồng/m2, giá tối đa là 96.140.000đồng/m2 thuộc đường Bạch Đằng; Đất ở tại nông thôn có giá tối thiểu là 140.000đồng/m2, tối đa là 3.100.000đồng/m2.

Cũng theo quy định bảng giá đất của UBND TP Đà Nẵng năm 2013, giá đất ở đô thị trên địa bàn Đà Nẵng cao nhất là 40.320.000 triệu đồng/m2 và thấp nhất là 560.000 đồng/m2 chưa bằng 1/2 giá đất điều chỉnh năm 2017. 

VietTimes, năm 2017, bảng giá đất, Đà Nẵng, tăng mạnh, Bất động sản
Giá đất một số tuyến đường trung tâm, tuyến đường có khả năng sinh lời cao có giá thực tế cao gấp 2-3 lần so với mức giá quy định

Cụ thể, giá đất chuẩn tại đô thị, cao nhất là 16.800.000 đồng/m2, thấp nhất là 560.000 đồng/m2. Trong đó một số tuyến đường có hệ số sinh lợi cao được nhân hệ số mặt tiền có mức giá là 40,32 triệu đồng/m2. 

Việc điều chỉnh tăng mức giá đất năm 2017 nhằm sử dụng làm căn cứ trong các trường hợp tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai;...theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 của Luật Đất đai.

Tuy nhiên, trên thực tế, giá đất một số tuyến đường trung tâm, tuyến đường có khả năng sinh lời cao có giá thực tế cao gấp 2-3 lần so với mức giá quy định. Điều này cho thấy sức hấp dẫn của thị trường bất động sản Đà Nẵng trong thời gian qua và tương lai.