GEX cơ cấu lại hoạt động, chuẩn bị chuyển sàn niêm yết

VietTimes -- HSX vừa có văn bản thông báo nhận được hồ sơ niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - GELEX (UPCOM - GEX). Trong các diễn biến gần đây, GEX cũng có các hoạt động tái cơ cấu, nâng cao tỷ lệ sở hữu tại các công ty con và công ty thành viên.
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Hoa Cương (Nguồn: GEX)
Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ông Nguyễn Hoa Cương (Nguồn: GEX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp Hồ Chí Minh (HSX) vừa có thông báo về việc nhận hồ sơ đăng ký niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam - GELEX (UPCOM: GEX). Ngày nhận được hồ sơ là 20/11/2017.

Trước đó, ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã có Nghị quyết số 21/GELEX/NQ-HĐQT, ngày 25/04/2017, thông qua việc niêm yết cổ phiếu GEX trên Sở giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh. Thời gian dự kiến là trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Được biết, GEX đã niêm yết trên sàn UPCOM từ 26//10/2015. Đến ngày 25/12/2015, Bộ Công thương đã thoái 78,74% vốn điều lệ, tương đương với 122.044.800 cổ phiếu, với mức giá dao động khoảng 18.700 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, quy mô thoái vốn của Bộ Công thương tại GEX là trên 2.280 tỷ đồng và trở thành thương vụ thoái vốn đáng chú ý nhất thời điểm đó.

Trong các diễn biến gần đây, GEX cũng có các hoạt động tái cơ cấu, nâng cao tỷ lệ sở hữu tại các công ty con và công ty thành viên.

Ngày 10/10/2017, Nghị quyết số 39/2017/GELEX/NQ-HĐQT cũng đã Phê duyệt Phương án chuyển nhượng cổ phần thuộc sở hữu của GEX tại CTCP Chế tạo máy điện Việt Nam – Hungari – VIHEM (UPCOM: DVH) cho CTCP chế tạo điện cơ Hà Nội (UPCOM: HEM).

Cụ thể, GEX sẽ chuyển nhượng toàn bộ 7.190.700 cổ phần tại DVH cho HEM.

Nguyên nhân được HEM đưa ra là hai doanh nghiệp này cùng sản xuất kinh doanh sản phẩm động cơ điện và phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các sản phẩm nhập lậu, hàng giả, hàng nhái.

Sau khi nhận chuyển nhượng, các bên kỳ vọng sẽ có được sự cộng hưởng sức mạnh về tài chính, nguồn nhân lực, mạng lưới khách hàng, tối ưu hóa sản xuất và đặng biệt là triệt tiêu cạnh tranh nội bộ trong GEX đối với hoạt động sản xuất kinh doanh ngành hàng động cơ điện.

Ngày 08/11/2017, GEX đã có thông báo đăng ký mua thêm 3,2 triệu cổ phần của công ty con là CTCP Kho vận Miền Nam – SOTRANS (HOSE: STG), qua đó nâng tỷ lệ sở hữu từ 51,03% lên 54,78% vốn điều lệ. Thời gian giao dịch dự kiến từ 14/11 – 13/12/2017, thông qua phương thức khớp lệnh hoặc thỏa thuận.

Gần đây, ngày 19/11/2017, Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam – CADIVI (HOSE: CAV) vừa có văn bản công bố nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 dự kiến diễn ra ngày 28/11/2017.

Đáng chú ý là tờ trình về việc cho phép GEX nâng tỉ lệ sở hữu không thông qua chào mua công khai.

Theo đó, GEX xác định sản xuất và cung cấp thiết bị điện là lĩnh vực hoạt động nền tảng và quan trọng, vai trò của CAV là công ty chủ lực của GEX trong sản xuất và kinh doanh dây cáp điện; thương hiệu CAV cũng sẽ là thương hiệu chủ lực của GEX đối với ngành hàng dây cáp điện.

GEX mong muốn nâng tỷ lệ sở hữu của GEX tại CAV, từ đó tăng cường sự hỗ trợ, hợp tác giữa hai bên, cũng như các đơn vị khác trong toàn Tổng công ty (GELEX). GEX đã có văn bản đề nghị HĐQT CAV trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017 thông qua việc GEX mua thêm 2.900.000 cổ phần CAV, nâng tỷ lệ sở hữu lên 79,76% mà không phải làm thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật. Hiện tại GEX đang sở hữu 43.043.648 cổ phần, tương đương 74,73% vốn điều lệ của CAV. 

Tại cuộc họp, ĐHĐCĐ cũng sẽ thông qua các tờ trình của HĐQT về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.