Gần 3 năm kể từ khi lên sàn, FLC Faros đã nhận 31 quyết định cưỡng chế thuế

VietTimes -- Trong năm 2018, FLC Faros ghi nhận đã nộp hơn 426,39 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, gấp gần 3 lần số phải nộp trong năm. Số dư khoản mục này cũng giảm mạnh từ mức 364,2 tỷ đồng hồi đầu năm xuống mức 85,69 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2018.
Ảnh minh họa (Nguồn: flcfaros.vn)
Ảnh minh họa (Nguồn: flcfaros.vn)

Thực hiện theo yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX), CTCP Xây dựng FLC Faros (Mã CK: ROS) đã thực hiện rà soát và công bố danh sách bao gồm 31 quyết định cưỡng chế thuế.

Trong đó, có 30 quyết định cưỡng chế thuế thông qua biện pháp trích tiền từ tài khoản ngân hàng, với tổng giá trị lên tới 116,49 tỷ đồng. Bên cạnh đó, FLC Faros cũng nhận được 1 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp “thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng”.  

Các quyết định này được ban hành trong khoảng thời gian gần 3 năm trở lại đây, từ ngày 14/9/2016 đến ngày 6/3/2019 (Cổ phiếu ROS chính thức được giao dịch kể từ ngày 1/9/2016). Lý do FLC Faros bị cưỡng chế xoay quanh việc công ty này nợ tiền thuế, chậm nộp tiền thuế quá thời gian quy định.

Toàn bộ các nghĩa vụ thuế theo các quyết định cưỡng chế nêu trên, theo FLC Faros, doanh nghiệp này đã thực hiện nộp đầy đủ vào ngân sách Nhà nước ngay sau thời điểm nhận được các quyết định cưỡng chế.

Được biết, trong năm 2018, FLC Faros ghi nhận đã nộp hơn 426,39 tỷ đồng tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước, gấp gần 3 lần số phải nộp trong năm. Số dư khoản mục này cũng giảm mạnh từ mức 364,2 tỷ đồng hồi đầu năm xuống mức 85,69 tỷ đồng tính đến ngày 31/12/2018.

Chi tiết biến động khoản mục Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của FLC Faros trong năm 2018 (Nguồn: FLC Faros)
Chi tiết biến động khoản mục Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước của FLC Faros trong năm 2018 (Nguồn: FLC Faros) 

Trước đó, cũng trong năm 2018, FLC Faros đã gửi một số công văn tới HSX để giải trình, cung cấp các thông tin về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Cụ thể, ngày 25/7/2018, doanh nghiệp này đã có công văn phúc đáp HSX về khoản nợ đọng thuế ở tỉnh Bình Định.

FLC Faros cho biết đang trong quá trình chốt số liệu với Cục thuế tỉnh Bình Định về các khoản tồn đọng để thực hiện việc thanh toán và cho biết đã có kế hoạch thanh toán khoản nợ thuế này trong thời gian sớm nhất.

Theo FLC Faros, chỉ khi nhận được kết luận của cơ quan thuế về việc công ty vi phạm pháp luật về thuế, thì tổ chức niêm yết/công ty đại chúng mới có nghịa vụ CBTT trong thời hạn 24 giờ. Do chưa nhận được kết luận hay quyết định liên quan nào của cơ quan quản lý thuế tỉnh Bình Định, FLC Faros không có nghĩa vụ phải công bố thông tin về khoản nợ thuế này.

Ngày 27/12/2018, kết quả rà soát thông tin đã công bố trong năm 2017, 2018 của FLC Faros cho thấy công ty đã không công bố Quyết định số 1038/QĐ-TCT ngày 29/6/2017 của Tổng cục thuế về việc xử lý vi phạm về thuế.

Theo đó, căn cứ kết quả thanh tra giai đoạn 2011 - 2015, Tổng cục thuế đã quyết định truy thu thuế với số tiền hơn 11,19 tỷ đồng và xử phạt vi phạm hành chính về thuế do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp là hơn 2,2 tỷ đồng đối với FLC Faros.

Trong văn bản gửi HSX về sự việc này, FLC Faros đề nghị được công bố bổ sung thông tin và cho biết sẽ thận trọng hơn trong việc thực hiện các nghĩa vụ CBTT trong thời gian tới./.