Đông đảo nhà đầu tư cá nhân tham gia đấu giá cổ phần Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà

VietTimes -- Phiên đấu giá Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà cho kết quả không mấy khả quan nhưng đây là điều có thể dự báo trước từ khi công bố kết quả đăng ký tham gia đấu giá. 
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)

Ngày 25/12/2017 tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) đã diễn ra phiên đấu giá 219.678.000 cổ phần của Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà. Phiên đấu giá thu hút được đông đảo các nhà đầu tư tham gia khi có 229 nhà đầu tư đăng ký, đều là nhà đầu tư cá nhân. Tổng khối lượng cổ phần đăng kí mua là 801.500 cổ phần, trung bình mỗi nhà đầu tư đặt mua 3.500 cổ phần.

Tuy nhiên, chỉ có 221 nhà đầu tư có phiếu tham dự đấu giá hợp lệ, dẫn đến số lượng đặt mua hợp lệ cũng giảm xuống 790.900 cổ phần. Khối lượng đặt mua cũng có sự chênh lệch lớn, khi khối lượng đặt cao nhất lên tới 51.800 cổ phần, khối lượng đặt thấp nhất ở mức tối thiểu là 100 cổ phần. Đáng chú ý, có nhà đầu tư đã đặt giá mua lên tới 200.000 đồng/cổ phần, đây cũng là mức giá thành công cao nhất của đợt đấu giá lần này.

Kết quả đấu giá cho thấy các nhà đầu tư tham gia đều trúng giá (nhà đầu tư nước ngoài trúng giá 0 cổ phần) với mức giá đấu thành công bình quân đạt 11.159 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được trong đợt đấu giá lần này là 8.825.360.000 đồng. Thời gian nộp tiền mua cổ phần từ 26/12/2017 – 04/01/2018.

Sự tham gia đông đảo các nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy phiên đấu giá đã tạo được nhiều sự chú ý nhưng cũng đặt ra câu hỏi về sức hấp thụ của thị trường khi thiếu vắng nhà đầu tư tổ chức.
Bởi lẽ, nhà đầu tư tổ chức thường được coi là những nhà đầu tư có tiềm lực về tài chính và quản trị sẽ có nhiều khả năng hấp thụ được hết 219,68 triệu cổ phần chào bán, tương đương với 2.416 tỷ đồng.

Phương án cổ phần hóa Công ty mẹ - Tổng công ty Sông Đà đã có sự thay đổi trước phiên đấu giá cũng có thể là một trong những nguyên nhân khiến các nhà đầu tư tổ chức phần nào đó cần phải có thời gian đánh giá lại.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu và đánh giá về doanh nghiệp có quy mô hoạt động lớn như Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà. Trong khi đó, khoảng thời gian từ lúc thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ - Tổng Công ty Sông Đà (ngày 24/11/2017) đến phiên bán đấu giá cũng khá gấp rút cũng có thể là nguyên nhân dẫn đến sự thiếu vắng các nhà đầu tư tổ chức.