Doanh nghiệp dầu khí bị phạt tiền tỷ vì kê khai sai thuế

VietTimes -- CTCP Kinh doanh Khí Miền Nam (HNX: PGS) vừa công bố thông tin về việc bị cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm về thuế, qua thanh tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2014.
PV Gas South bị Cục Thuế TP. HCM xử phạt tổng cộng 1.482.830.369 đồng. (Ảnh: PGS)
PV Gas South bị Cục Thuế TP. HCM xử phạt tổng cộng 1.482.830.369 đồng. (Ảnh: PGS)

Theo đó, ngày 08/05/2017, Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh, đã ký ban hành Quyết định số 2075/QĐ-CT-XP, xử phạt PGS tổng cộng 1.482.830.369 đồng (gồm phạt hành vi vi phạm thủ tục thuế 2.100.000 đồng và phạt hành vi kê khai sai 1.480.730.369 đồng), vì đã có hành vi vi phạm hành chính về thuế.

Cụ thể, công ty này đã kê khai sai thuế giá trị gia tăng nhưng không dẫn đến thiểu số phải nộp thuế. Áp dụng xử phạt theo khoản 4 Điều 6 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Không chỉ vậy, PGS còn kê khai sai thuế thu nhập doanh nghiệp dẫn đến thiểu số thuế phải nộp. Áp dụng xử phạt theo khoản 2 Điều 13 Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 16/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế.

Cục Thuế TP HCM yêu cầu PGS thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả. Đó là truy thu thuế, tiền chậm nộp thuế 7.469.822.104 đồng và điều chỉnh giảm khấu trừ thuế GTGT 119.238.178 đồng.

“Trong thời hạn 10 ngày (hoặc có thời hạn khác theo quy định) kể từ ngày nhận quyết định này, PGS phải nộp số tiền vi phạm hành chính là: 1.482.830.369 đồng, số tiền truy thu, tiền chậm nộp thuế là: 7.469.822.104 đồng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Quyết định này, vào tài khoản nộp ngân sách nhà nước số 7111.1056137 mở tại Kho bạc Nhà nước TP. HCM”, Quyết định nêu rõ.

Quyết định được ban hành căn cứ kiến nghị tại Biên bản thanh tra thuế ký ngày 24 tháng 4 năm 2017 tại PGS của Đoàn thanh tra thuộc Phòng Thanh tra thuế số 3.

Được biết, đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2014 của PGS là Công ty TNHH Deloite Việt Nam.

Trên cơ sở các bằng chứng kiểm toán thu thập, Deloite Việt Nam đã nêu ý kiến: “Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2016, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính”.

Tiền thân của Công ty cổ phần Kinh doanh Khí miền Nam (PV Gas South) là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) được thành lập theo Quyết định số 389/QĐ-HĐQT ngày 28/03/2000 của Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam (nay là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam).

Ngày 12/04/2006, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ký Quyết định số 825/QĐ-DKVN về việc thành lập PV Gas South trên cơ sở Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm Khí miền Nam trực thuộc Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm Khí (PV Gas) và Bộ phận Kinh doanh Khí hóa lỏng của Công ty Thương mại Dầu khí (Petechim).

Ngày 30/06/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 1697/QĐ-BCN về việc Cổ phần hóa PV Gas South.

Ngày 20/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ký Quyết định số 3734/QĐ-BCN về việc Phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển PV Gas South thành Công ty Cổ phần.

Ngày 23/07/2007, PV Gas South tiến hành Đại hội đồng cổ đông lần đầu.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, PV Gas South chính thức đi vào hoạt động theo hình thức công ty cổ phần kể từ ngày 25/07/2007.

Thực hiện Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị Công ty đã triển khai thực hiện các bước theo đúng quy định để niêm yết cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội. Được đơn vị tư vấn là Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí tư vấn, Công ty đã hoàn thiện Bản cáo bạch và các hồ sơ pháp lý để niêm yết cổ phiếu lên sàn giao dịch chứng khoán.

Ngày 15/11/2007, cổ phiếu của Công ty chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội với mã cổ phiếu là PGS./.