Đến năm 2025, 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử

VietTimes -- Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử nhằm thực hiện xây dựng, hoàn thiện hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử, đảm bảo quản lý, thu thập thông tin sức khỏe của người dân trực tiếp hoặc gián tiếp từ cơ sở khám, chữa bệnh.
Hiện nay, người dân sử dụng bệnh án giấy, không có hồ sơ sức khỏe gây bất tiện khi đi khám, chữa bệnh.
Hiện nay, người dân sử dụng bệnh án giấy, không có hồ sơ sức khỏe gây bất tiện khi đi khám, chữa bệnh.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến, đến năm 2020, có 80% người dân được lập hồ sơ sức khỏe điện tử, hình thành cơ sở dữ liệu về sức khỏe người dân tại Sở Y tế và Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia. Đến năm 2025, 95% người dân trên toàn quốc có hồ sơ sức khỏe điện tử, được cập nhật thông tin sức khỏe thường xuyên và được kết nối với tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh trong nước.

Dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử của người dân sẽ được đồng bộ với Trung tâm dữ liệu Y tế Quốc gia tại địa chỉ http://www.hososuckhoe.gov.vn.

Với hồ sơ quản lý sức khỏe điện tử, bảo đảm mỗi người dân sẽ có một hồ sơ sức khỏe thống nhất từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi, được lưu trữ trong hệ thống hồ sơ sức khỏe điện tử quốc gia.

Hồ sơ điện tử sẽ giúp quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người bệnh tốt hơn, mỗi người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe liên tục của bản thân. Từ đó, người dân có thể chủ động phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe.

Khi đi khám bệnh, thông qua hồ sơ sức khỏe, người bệnh cung cấp cho thầy thuốc thông tin đầy đủ về tiền sử bệnh tật , quá trình khám chữa bệnh một cách nhanh chóng, chính xác, đầy đủ, tạo thuận lợi cho việc chẩn đoán và điều trị của thầy thuốc.