Đà Nẵng sẽ “siết” quản lý bất động sản công nghiệp để ngăn chặn đầu cơ

VietTimes – Đà Nẵng vừa yêu cầu các sở ngành rà soát, đánh giá hiệu quả quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn và thực hiện các biện pháp hạn chế đầu cơ, “găm đất” làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai của nhà đầu tư.

Một góc Khu công nghiệp CNTT tập trung tại Đà Nẵng (ảnh Xuân Mai/viettimes.vn)

Một góc Khu công nghiệp CNTT tập trung tại Đà Nẵng (ảnh Xuân Mai/viettimes.vn)

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp (KCN) thực hiện các biện pháp hạn chế tình trạng “găm đất” làm ảnh hưởng đến việc tiếp cận đất đai trong KCN của nhà đầu tư thứ cấp; rà soát các KCN đã nhiều năm nhưng tỷ lệ lấp đất còn thấp, quỹ đất còn trống nhiều so với quy mô KCN.

UBND TP Đà Nẵng cũng yêu cầu khi lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng các KCN mới thì phải đánh giá, rà soát kỹ lưỡng để lựa chọn được nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm. Trường hợp có 2 nhà đầu tư cùng quan tâm trở lên, cần nghiên cứu tổ chức đấu giá quyền sử dựng đất, đấu thầu để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.

Đặc biệt, UBND TP giao cho Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN phối hợp với các sở, ngành tổ chức kiểm tra, rà soát việc cho thuê lại đất trong KCN, có biện pháp xử lý đối với các trường hợp đầu cơ bất động sản công nghiệp; phối hợp với Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, rà soát xây dựng và điều chỉnh định hướng thu hút đầu tư vào KCN phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của TP giai đoạn 2021-2030; có giải pháp thu hút đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu.

Ngoài ra, UBND TP giao Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN giám sát, đánh giá các dự án đầu tư, phối hợp với Sở KH&ĐT thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về đầu tư. Có giải pháp tháo gỡ vướng mắc và xử lý dứt điểm các trường hợp thuộc diện phải chấm dứt hoạt động dự án đầu tư, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định pháp luật.

Đồng thời, Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong các KCN về phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ giải quyết hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét tháo gỡ; theo dõi, quản lý về giá cho thuê lại đất, phí sử dụng hạ tầng trong các KCN, đặc biệt là các KCN do tư nhân làm chủ đầu tư.

Bên cạnh đó, UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN, cùng các đơn vị liên quan rà soát, đánh giá hiệu quả quy hoạch phát triển các KCN trên địa bàn TP; giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN rà soát việc sử dụng đất đảm bảo phù hợp mục đích sử dụng đất; không tham mưu chuyển mục đích sử dụng đất của KCN sang mục đích sử dụng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định pháp luật.

UBND TP giao Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN nghiên cứu, tham mưu và xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư theo hướng phát triển các cụm liên kết ngành và hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong các KCN, phát triển các mô hình KCN mới theo Nghị định số 35/2022/HĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế.

UBND TP giao cho Sở Công thương phối hợp với Ban Quản lý khu công nghệ cao và các KCN nghiên cứu, xây dựng lộ trình và chính sách để xây dựng và phát triển các liên kết trong sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp phụ trợ trên cơ sở xác định các ngành công nghiệp, dịch vụ tiềm năng phát triển liên kết sản xuất, chuỗi giá trị.