Đà Nẵng: Sai phạm tại Chung cư Monarchy block B được xử lý ra sao?

VietTimes – Sở Xây dựng Đà Nẵng vừa tham mưu xử lý sai phạm theo hướng hoàn thiện hồ sơ, cho tồn tại, cho dù trước đó, chủ đầu tư không thực hiện thủ tục về đầu tư, bất chấp quyết định xử phạt để xây dựng và bán căn hộ.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy khối B (dự án) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy khối B (dự án) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Liệu có phải hợp thức hoá để tồn tại?

Ngày 23/8, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết đã báo cáo UBND TP về xử lý sai phạm tại dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy block B (dự án) do Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư (chủ đầu tư) và đề xuất phương án xử lý các sai phạm này.

Sở Xây dựng cho biết, theo quy định, dự án phải thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương theo luật định. Tuy nhiên, trên thực tế đến trước thời điểm thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư vẫn không thực hiện thủ tục này. Năm 2018, Sở Xây dựng đã rà soát và xét thấy dự án chưa được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định, Sở Xây dựng đã có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng, UBND TP để có ý kiến hướng dẫn, chỉ đạo.

“Trên cơ sở đề xuất của Bộ Xây dựng và các sở ngành liên quan, Sở Xây dựng đã có công văn đề nghị chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo đúng quy định trước khi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND TP thực hiện chủ trương chấp thuận đầu tư theo quy định. Tuy nhiên, từ đó đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được phản hồi từ chủ đầu tư dự án”- ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng xác nhận.

Khoản 2, Điều 77, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14: Quy định chuyển tiếp: “Nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Luật này đối với dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Nhà đầu tư được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc chấp thuận đầu tư theo quy định pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị và xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

b) Dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, nhà ở, đô thị, xây dựng và nhà đầu tư đã triển khai thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Nhà đầu tư đã trúng đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, trúng đấu giá quyền sử dụng đất trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

d) Dự án được cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư, Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành.”

Tuy vậy, tại báo cáo số 5773/SXD-TTS ngày 28/7/2021 gửi UBND TP Đà Nẵng liên quan đến xử lý sai phạm tại dự án này, Sở Xây dựng Đà Nẵng lại cho rằng, tại điểm d khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2021 quy định theo hướng không tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này theo Luật Nhà ở năm 2014.

Theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, dự án đã được triển khai từ năm 2017, đến nay đã cơ bản hoàn thành và do thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong giai đoạn chuyển tiếp áp dụng Luật Đầu tư năm 2020, nên Sở Xây dựng đề xuất phương án yêu cầu chủ đầu tư hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước; khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan đến nghiệm thu hệ thống PCCC, môi trường, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng để đảm bảo điều kiện đưa công trình vào khai thác sử dụng.

Dự án thuộc loại hình BĐS có sẵn?

Cũng theo Sở Xây dựng, sau khi chủ đầu tư hoàn thành các yêu cầu nêu trên, dự án sẽ thuộc loại hình bất động sản có sẵn, việc kinh doanh bất động sản áp dụng theo quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (không có quy định về thông báo của cơ quan chức năng về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán). Ngoài ra, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền trên đất tại dự án này không quy định phải có giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư.

“Việc thực hiện các nội dung theo phương án này thì công trình sẽ được đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Việc kinh doanh bất động sản sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014; giải quyết nhanh các vấn đề phát sinh, kiến nghị (nếu có), tạo dư luận tốt về môi trường đầu tư tại TP Đà Nẵng.”- Giám đốc Sở Xây dựng TP Đà Nẵng cho biết.

Đà Nẵng: Sai phạm tại Chung cư Monarchy block B được xử lý ra sao? ảnh 1

Siêu thị hoạt động tại tầng trệt của Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy khối B dù dự án chưa được nghiệm thu

Khoản 4, Khoản 7, Điều 12, Luật Đất đai 2013 quy định về Những hành vi bị nghiêm cấm:

4. Không thực hiện đúng quy định của pháp luật khi thực hiện quyền của người sử dụng đất;

7. Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước”.

Đối với việc thực nghĩa vụ tài chính theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 2/11/2012 của Thanh tra Chính phủ đối với số tiền chênh lệch giá đất hơn 106,4 tỷ đồng, Sở Xây dựng cho biết, ngày 6/7, chủ đầu tư đã nộp vào ngân sách nhà nước.

Riêng đối với việc cấp phép xây dựng đối với dự án, Sở Xây dựng TP cho rằng, việc cấp giấy phép xây dựng số 2087/GPXD ngày 10/10/2017 đối với dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy khối B khi chưa có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư là thực hiện đúng theo quy định pháp luật.

Được biết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục giao cho Sở Xây dựng TP chủ trì phối hợp với các đơn vị kiểm tra, rà soát các kiến nghị kết luận của Kiểm toán nhà nước liên quan đến Công ty CP Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng, đề xuất xử lý các vướng mắc và tham mưu văn bản để báo cáo Ban cán sự Đảng UBND TP, Thường trực Thành uỷ trước ngày 30/8.

Như vậy, căn cứ Khoản 2, Điều 77, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 - Quy định chuyển tiếp và Khoản 4, Khoản 7, Điều 12, Luật Đất đai 2013 quy định về “Những hành vi bị nghiêm cấm” thì liệu dự án có được phép hợp thức hoá như báo cáo của Sở Xây dựng TP Đà Nẵng đưa ra hay không?

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin…