Đà Nẵng: Đẩy mạnh tiếp nhận dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai trên cổng dịch vụ công quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan, địa phương trên địa bàn tăng cường quản lý đất đai, thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực này ở mức độ 3, 4 và công bố danh mục trên cổng quốc gia.
Một góc TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao
Một góc TP Đà Nẵng nhìn từ trên cao

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ và Bộ TN&MT về quản lý đất đai trong tình hình mới, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu UBND các quận, huyện tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai mức độ 3, 4 đối với các thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia, nhằm tăng tỷ lệ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai trực tuyến.

Trong đó, TP yêu cầu UBND các quận, huyện chú trọng việc công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, để nhân dân biết và thực hiện; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá đất, công nhận quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quy hoạch khoáng sản đã được phê duyệt; khẩn trương hoàn thành dự án tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai.

UBND TP giao cho UBND các quận, huyện quản lý chặt chẽ việc chia tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển mục đích từ đất nông nghiệp sang đất ở, đặc biệt là với diện tích đất chuyển mục đích sử dụng lớn bất thường, nhằm lợi dụng chính sách để trục lợi; đổi mới và tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai theo thẩm quyền… nhất là đối với các khu đất, lô đất không đưa vào sử dụng hoặc chậm tiến độ triển khai theo quy định.

UBND TP Đà Nẵng yêu cầu Sở TN&MT tăng cường cải cách thủ tục hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin trong trong công tác quản lý nhà nước về đất đai; tập trung cập nhật, bổ sung, duy trì và quản lý, khai thác, vận hành Cơ sở dữ liệu đất đai TP Đà Nẵng năm 2022; chú trọng xây dựng, quản lý cơ sở dữ liệu thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, gia hạn quyền sử dụng đất trên địa bàn TP.

Khẩn trương hoàn thành dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý kho tư liệu tài nguyên và môi trường đã được TP phê duyệt, nhằm đảm bảo tổ chức quản lý chặt chẽ dữ liệu hình thành trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; rà soát, đánh giá toàn bộ hạ tầng và các điều kiện để vận hành cơ sở dữ liệu đất đai nhằm tăng cường phục vụ giải quyết thủ tục hành chính về đất đai trên môi trường điện tử.

Đà Nẵng tích hợp, công khai thông tin quy hoạch, kiến trúc TP trên nền tảng số bằng bản đồ GIS

Đà Nẵng tích hợp, công khai thông tin quy hoạch, kiến trúc TP trên nền tảng số bằng bản đồ GIS

Đặc biệt, UBND TP yêu cầu Sở TN&MT tiếp tục duy trì thực hiện dịch vụ công trực tuyến lĩnh vực đất đai mức độ 3, 4 và công bố danh mục dịch vụ công tích hợp, cung cấp trên cổng Dịch vụ công quốc gia nhằm đẩy mạnh việc tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến về đất đai; hoàn thành xây dựng Đề án thí điểm thực hiện tiếp nhận và giải quyết không phụ thuộc địa giới hành chính trên địa bàn TP Đà Nẵng đối với thủ tục biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong trường hợp chuyển nhượng, tặng cho.

Đảm bảo công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất theo quy định, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch; đảm bảo đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch thành phố, giữa quy hoạch thành phố, kế hoạch sử dụng đất TP với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện...