“Cởi cùm” cho giao dịch đất ở Bắc Vân Phong

VietTimes -- UBND tỉnh Khánh Hòa  vừa ban hành văn bản chấm dứt hiệu lực văn bản số 4391 ban hành ngày 9/5/2018 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý đất đai trên địa bàn bàn huyện Vạn Ninh, nơi dự kiến thành lập đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt Bắc Vân Phong.

Con đường dẫn xuống khu vực cảng Vân Phong/ Ảnh: tuoitre.vn

Con đường dẫn xuống khu vực cảng Vân Phong/ Ảnh: tuoitre.vn

Văn bản trên được UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành dựa trên báo cáo và đề xuất của Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa; Và được gửi tới UBND huyện Vạn Ninh, Sở Tài Nguyên và Môi trường, Sở Tư pháp, Sở Xây dựng, BQL Khu Kinh tế Vân Phong để thực hiện.

Trước đó, ngày 9/5/2018, UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành văn bản số 4391/UBND-XDNĐ về việc tăng cường công tác quản lý đất ở huyện Vạn Ninh.

Theo Văn bản này, UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo nhanh việc tạm dừng chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa, chuyển quyền sử dụng đất trên địa bàn huyện Vạn Ninh cho đến khi Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt có hiệu lực và Quy hoạch chung xây dựng Đơn vị Hành chính - Kinh tế đặc biệt được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các xã, thị trấn không thực hiện việc chứng thực hợp đồng đồng đối với các trường hợp tạm dừng trên. Chính vì vậy, mọi hoạt động chuyển nhượng, giao dịch, tách, nhập sổ đỏ liên quan đến đất đai tại địa phương không thể thực hiện.

Việc ban hành 4391/UBND-XDNĐ của UBND tỉnh Khánh Hòa trong bối cảnh Quốc hội đang xem xét thông qua Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt (có khu vực huyện vạn Ninh) và UBND tỉnh Khánh Hòa đang triển khai công tác lập Quy hoạch khu vực huyện Vạn Ninh để đáp ứng yêu cầu phát triển khi Luật Đơn vị Hành chính Kinh tế đặc biệt có hiệu lực.

Tuy nhiên, tình hình vi phạm pháp luật đất đai, trật tự xây dựng tại huyện vạn Ninh có diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng chuyển nhượng  quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, tách thửa,... của các tổ chức, cá nhân nhằm thu gom đất, đẩy giá đất lên cao...