Cổ phiếu FLC 'lên đồng', ông Trịnh Văn Quyết nói gì?

VietTimes – Ông Trịnh Văn Quyết cho rằng, yếu tố nội tại rất quan trọng cho việc tăng trưởng của giá cổ phiếu FLC trong thời gian vừa qua.