Cổ đông HSG sắp nhận thêm 10% cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6 và HSG sẽ hoàn thành việc chi trả cổ tức trong tháng 7/2021.
Năm tài chính 2019-2020, lợi nhuận sau thuế của HSG đạt 1.153 tỉ đồng (Ảnh: HSG)
Năm tài chính 2019-2020, lợi nhuận sau thuế của HSG đạt 1.153 tỉ đồng (Ảnh: HSG)

HĐQT CTCP Tập đoàn Hoa Sen (Mã CK: HSG) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức niên độ tài chính (NĐTC) 2019-2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%, tương ứng mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được chia thêm 10 cổ phiếu mới.

Tổng giá trị cổ phiếu phát hành đợt này là hơn 444 tỉ đồng. Sau đợt phát hành, vốn điều lệ của HSG sẽ tăng lên mức 4.890 tỉ đồng.

Dự kiến thời điểm chốt danh sách cổ đông vào ngày 15/6 và hoàn thành việc chi trả cổ tức trong tháng 7/2021. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối luỹ kế đến ngày 30/9/2020.

Kết niên 2019-2020, HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 27.530,7 tỉ đồng, giảm 1,8% so với năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 1.153 tỉ đồng, tăng tới 219% so với năm tài chính 2018-2019.

Tại ĐHĐCĐ thường niên 2020-2021, HSG đặt mục tiêu sản lượng tiêu thụ đạt 1,8 triệu tấn, tăng 11%; doanh thu thuần đạt 33.000 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 1.500 tỉ đồng, tăng trưởng lần lượt 20% và 30% so với năm tài chính 2019-2020.

Lũy kế 6 tháng đầu NĐTC 2020-2021, HSG ghi nhận doanh thu thuần đạt 19.945 tỉ đồng, tăng 61,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế tăng gấp 4,3 lần, lên mức 1.670 tỉ đồng.

Với kết quả trên, HSG đã hoàn thành 60% kế hoạch doanh thu và 111% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020-2021.

Tại ngày 31/3/2021, tổng tài sản của HSG đạt 22.033 tỉ đồng, tăng 24% so với đầu niên độ kế toán. Trong đó, tài sản chủ yếu là hàng tồn kho (9.065,4 tỉ đồng), tài sản cố định (7.150,5 tỉ đồng), các khoản phải thu ngắn hạn (2.988,5 tỉ đồng).

Về phía nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/3/2021 của HSG là hơn 13.888 tỉ đồng. Trong đó, dư nợ vay và nợ thuê tài chính là 6.753 tỉ đồng, chiếm 30,6% tổng nguồn vốn./.