Chuyển động nhân sự cấp cao ở BIDV

VietTimes -- Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) diễn ra ngày 22/4 đã bầu thay thế 2 thành viên HĐQT do đến tuổi nghỉ hưu theo chế độ.
Sau ĐHĐCĐ BIDV vẫn chưa xác định Chủ tịch HĐQT mới thay thế cho ông Trần Bắc Hà đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 9/2016.
Sau ĐHĐCĐ BIDV vẫn chưa xác định Chủ tịch HĐQT mới thay thế cho ông Trần Bắc Hà đã nghỉ hưu theo chế độ từ tháng 9/2016.

Ông Bùi Quang Tiên, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN vừa được bầu làm thành viên H ĐQT BIDV thay thế ông Đặng Xuân Sinh sẽ nghỉ hưu từ ngày 01/5/2017. Đồng thời ông Tiên cũng được NHNN cử làm đại diện 30% vốn Nhà nước tại BIDV thay cho ông Sinh.

Còn ông Lê Việt Cường thay thế ông Tô Ngọc Hưng do ông Hưng không còn đủ điều kiện để tiếp tục giữ chức thành viên HĐQT độc lập BIDV trong nhiệm kỳ mới theo luật TCTD 2010.

Như vậy, Đại hội cổ đông BIDV trình nhân sự giữ chức thành viên HĐQT BIDV nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm 10 người, với 8 nhân sự giữ nguyên từ nhiệm kỳ cũ như ông Trần Anh Tuấn, thành viên phụ trách HĐQT, ông Phan Đức Tú, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc và 2 nhân sự mới kể trên.

Hiện BIDV vẫn chưa bầu ra Chủ tịch HĐQT mới của ngân hàng, thay thế ông Trần Bắc Hà (nghỉ hưu từ tháng 9/2016). Trong khi đó người đang phụ trách HĐQT là ông Trần Anh Tuấn (SN 1958) chỉ còn hơn một năm nữa cũng sẽ nghỉ hưu theo chế độ.

Được biết, năm 2016, mức thù lao cho Ban kiểm soát và HĐQT BIDV là 0,44% lợi nhuận sau thuế năm 2016 (hơn 6.229 tỷ đồng) tương đương 27,4 tỷ đồng. Như vậy, trung bình mỗi lãnh đạo BIDV trong năm 2016 sẽ nhận tiền thù lao là 2,1 tỷ đồng, tương đương với 176 triệu đồng/người/tháng. Dự kiến, năm 2017 thù lao của HĐQT và BKS vẫn duy trì ở mức 0,44% lợi nhuận sau thuế.