'Chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Bộ Tài chính vừa phát đi thông cáo khẳng định, hiện chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất.
Bộ Tài chính khẳng định chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất
Bộ Tài chính khẳng định chưa xây dựng dự thảo luật đối với tài sản là nhà, đất

Theo đó, Bộ Tài chính cho biết đã gửi công văn lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương và các tổ chức có liên quan để tổng kết, đánh giá tác động về tình hình thực hiện Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp (SDĐNN) và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (SDĐPNN).

Được biết, động thái này nhằm triển khai theo kế hoạch thực hiện Kết luận số 19-KL/TW của Bộ Chính trị và Đề án Định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV mà Bộ Tài chính được giao chủ trì nghiên cứu, rà soát Luật thuế SDĐPNN.

Trên cơ sở vướng mắc của các bộ, ngành, địa phương và tổng hợp kinh nghiệm quốc tế, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá quá trình triển khai thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp để đề xuất các giải pháp hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản.

Theo Bộ Tài chính, các nội dung góp ý có thể bao gồm đề xuất gộp Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp và Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, bổ sung đánh thuế đối với nhà, nghiên cứu xây dựng luật thuế tài sản hay bất động sản (nếu có).

Bên cạnh đó, các góp ý cũng cần đánh giá tác động của nội dung sửa đổi đối với kinh tế xã hội, doanh nghiệp, người dân và ngân sách Nhà nước, đánh giá tính cấp thiết của nội dung đề xuất sửa đổi, đảm bảo tính thống nhất của hệ thống chính sách thuế liên quan đến tài sản và đặt trong tổng thể cải cách hệ thống chính sách thuế giai đoạn 2021-2030.

Thời hạn báo cáo Chính phủ là chậm nhất trước ngày 30/9/2022 và báo cáo UBTVQH chậm nhất trước ngày 30/12/2022.

Bộ Tài chính cũng khẳng định, hiện đơn vị này chưa xây dựng dự thảo luật để lấy ý kiến của các tổ chức, cá nhân trước khi trình Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội./.