Chủ tịch Hà Nội yêu cầu rà soát, siết chặt quản lý đất “vàng”

VietTimes – Ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành thực hiện đúng quy định về việc đấu giá đất, nhà là các khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất, làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất để chống thất thu ngân sách, phòng chống tham nhũng.
Những khu đất "vàng" cần siết chặt quản lý - Ảnh minh họa.
Những khu đất "vàng" cần siết chặt quản lý - Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành, quận, huyện triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai và xây dựng hệ thống thông tin đất đai.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Chung yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối họp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các quận, huyện, thị xã rà soát các công trình, dự án đã có quyết định thu hồi đất, phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhưng còn tồn đọng chưa triển khai thực hiện được và các trường hợp có quyết định thu hồi đất từ trước ngày 10/7/2014; làm rõ nguyên nhân và kế hoạch, biện pháp khắc phục để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa đất vào sử dụng hiệu quả; báo cáo UBND TP trước ngày 30/4/2018…

Yêu cầu Sở Tài chính chủ trì cùng với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng tăng cường sự phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, hội đồng thẩm định giá đất để thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm chính xác, chất lượng, kịp thời; thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá đất, nhà là các khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại cơ sở nhà đất của Nhà nước để chống thất thu ngân sách và phòng chống thiêu cực, tham nhũng.

Yêu cầu Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, tính thu nghĩa vụ tài chính về đất không đúng quy định; tổ chức, cá nhân buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng lấn chiếm, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép hoặc chậm đưa đất và sử dụng đất mà không xử lý kịp thời.

Đồng thời rà soát các thủ tục hành chính liên quan đến quản lý về đấ đai để bảo đảm tính công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục; bãi bỏ, điều chỉnh các thủ tục, nội dung công việc và các loại giấy tờ không đúng quy định, không đúng thẩm quyền, kéo dài thời gian gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch về đất đai.