Chính phủ phê duyệt dự án lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an TPHCM

VietTimes – Ngày 17/11, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đã ký Quyết định phê duyệt chủ trương thực hiện dự án lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an TPHCM sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Công an TPHCM sẽ có trường bắn điện tử do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ

Công an TPHCM sẽ có trường bắn điện tử do Chính phủ Hàn Quốc viện trợ

Chính phủ Hàn Quốc, thông qua cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, viện trợ không hoàn lại hơn 11,3 tỉ đồng nhằm tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện hiện đại, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công an TPHCM đáp ứng yêu cầu của công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trong tình hình mới.

Nguồn viện trợ này cũng nhằm nâng cao ý thức của cán bộ, chiến sĩ trong việc tích cực tham gia rèn luyện, nâng cao kỹ năng chuyên môn, nhanh nhạy sáng tạo, góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân chính quy, tinh nhuệ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác.

Cũng theo quyết định, nhà tài trợ tổ chức quản lý, thực hiện dự án, thực hiện công tác mua sắm trực tiếp. Sau khi dự án hoàn thành theo đúng mục tiêu, yêu cầu kỹ thuật, phía Hàn Quốc sẽ bàn giao chính thức cho Công an TPHCM quản lý, sử dụng theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao gửi công hàm cho Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam đề nghị Chính phủ Hàn Quốc cung cấp viện trợ không hoàn lại cho dự án.

Bộ Công an thực hiện thủ tục phê duyệt văn kiện dự án, tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định và chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng, các cơ quan thanh tra, kiểm toán về nội dung, số liệu báo cáo và hiệu quả của dự án.