Chính phủ đồng ý đề xuất miễn, giảm thuế để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nam miền Nam
VietTimes – Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện các giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19, trình Chính phủ trước ngày 10/8/2021.
Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)
Miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 (Ảnh minh họa - Nguồn: Internet)

Ngày 5/8, Văn phòng Chính phủ có thông báo kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về một số giải pháp miễn, giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19.

Theo đó, Thường trực Chính phủ và các cơ quan tham dự cuộc họp cơ bản nhất trí với các giải pháp miễn, giảm thuế hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch Covid-19 theo đề xuất của Bộ Tài chính.

Như VietTimes từng đề cập, giải pháp miễn, giảm thuế của Bộ Tài chính bao gồm: Giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức như đã áp dụng cho năm 2020; Giảm 50% thuế phải nộp phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh của các tháng trong quý 3 và quý 4 của năm 2021 đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong mọi lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, hình thức khai thuế, nộp thuế.

Bộ Tài chính cũng đề xuất giảm 30% thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp, tổ chức hoạt động trong một số nhóm lĩnh vực dịch vụ; miễn tiền chậm nộp phát sinh trong năm 2020 và năm 2021 đối với doanh nghiệp, tổ chức phát sinh lỗ liên tục trong các năm 2018, 2019, năm 2020.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại cuộc họp, cân nhắc phân tích, đánh giá kỹ tác động giảm thuế thu nhập đối với các đối tượng. Về thuế giá trị gia tăng, Bộ Tài chính cân nhắc mở rộng đối tượng bảo đảm công bằng, tham vấn thêm ý kiến cộng đồng doanh nghiệp. Thời hạn áp dụng các chính sách miễn, giảm thuế trước mắt thực hiện trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài chính sớm hoàn thiện các giải pháp để gửi Bộ Tư pháp thẩm định, chậm nhất trong ngày 6/8 theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định gửi Bộ Tài chính chậm nhất trong ngày 8/8. Trên cơ sở đó, Bộ Tài chính tổng hợp hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ trước ngày 10/8 để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, ban hành theo trình tự, thủ tục rút gọn.

Ngoài ra, Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổ chức lấy ý kiến các Thành viên Chính phủ trong vòng 1 ngày làm việc, phối hợp với Bộ Tài chính để tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội theo quy định.

Bộ Tài chính khẩn trương tổng hợp ý kiến các bộ, cơ quan liên quan để trình Chính phủ, Thủ tướng trước ngày 10/8 về việc tiếp tục giảm tiền thuê đất; tiếp tục rà soát đề xuất các biện pháp thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Thủ tướng để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, đồng thời nghiên cứu, hoàn thiện các giải pháp tăng thu, giảm chi ngân sách nhà nước./.