Bội chi ngân sách nhà nước vượt 192.000 tỷ đồng

VietTimes -- Tính từ đầu năm đến 15/12, tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, Tổng chi ngân sách Nhà nước ước đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng. Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước đã vượt 192.000 tỷ đồng.
Thu ngân sách đang đứng trước nguy cơ không đạt kế hoạch đề ra
Thu ngân sách đang đứng trước nguy cơ không đạt kế hoạch đề ra

Theo số liệu của Tổng Cục thống kê, tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 943,3 nghìn tỷ đồng, bằng 93% dự toán năm, trong đó thu nội địa đạt 744,9 nghìn tỷ đồng, bằng 94,9%; nguồn thu từ dầu thô đạt 37,7 nghìn tỷ đồng, chỉ bằng 69,2%; thu cân đối ngân sách từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 156,2 nghìn tỷ đồng, bằng 90,8%.

Ở chiều ngược lại, tổng chi ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 15/12/2016 ước tính đạt 1.135,5 nghìn tỷ đồng, bằng 89,2% dự toán năm, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 190,5 nghìn tỷ đồng, bằng 74,7%; chi phát triển sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính đạt 786 nghìn tỷ đồng, bằng 95,4%; chi trả nợ và viện trợ đạt 150,3 nghìn tỷ đồng, bằng 96,9%.

Như vậy, bội chi ngân sách nhà nước đã chạm mốc 192,2 nghìn tỷ đồng/Đáng chú ý, số thu ngân sách đang đứng trước nguy cơ không đạt được kế hoạch năm, nguyên nhân chủ yếu do nguồn thu từ dầu thô chỉ đạt chưa đến 70% so với con số dự kiến trước đó.