11 tháng đầu năm bội chi hơn 167 nghìn tỷ đồng

VietTimes -- Theo Bộ Tài chính, 11 tháng đầu năm tổng thu ngân sách nhà nước đạt 911,2 nghìn tỷ đồng trong khi đó mức chi ngân sách nhà nước đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bội chi ngân sách ước 11 tháng 167,25 nghìn tỷ đồng.
Ảnh minh họa, nguồn internet
Ảnh minh họa, nguồn internet

Bộ Tài chính vừa cho biết, 11 tháng năm 2016, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, bằng 87,7% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm 2015; thu từ dầu thô ước đạt 35,6 nghìn tỷ đồng, bằng 65,3% dự toán năm, bằng 90,1% mức đánh giá thực hiện cả năm báo cáo Quốc hội, bằng 58,9% so với cùng kỳ năm 2015; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu xấp xỉ 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Bên cạnh đó, chi ngân sách nhà nước 11 tháng đạt 1.078,5 nghìn tỷ đồng, bằng 84,7% dự toán năm, tăng 6,2% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó, chi đầu tư phát triển là 173,4 nghìn tỷ đồng, bằng 68% dự toán năm, tăng 14,1% cùng kỳ năm 2015; chi trả nợ và viện trợ đạt 145 nghìn tỷ đồng, bằng 93,5% dự toán năm, tăng 1,8% so cùng kỳ năm 2015, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản, ước đến hết tháng 11, lũy kế vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước giải ngân cho các dự án khoảng 171,5 nghìn tỷ đồng, đạt 68% dự toán năm (cùng kỳ năm 2015 đạt 75,2% dự toán năm). Trong đó các bộ, cơ quan Trung ương đạt 66,1% dự toán năm, các địa phương đạt 69,5% dự toán năm; vốn trái phiếu Chính phủ giải ngân ước đạt khoảng 46,6% dự toán năm Thủ tướng Chính phủ giao (cùng kỳ năm 2015 đạt 62,3% dự toán năm).

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính ước 11 tháng đạt 751,9 nghìn tỷ đồng, bằng 91,3% dự toán năm, tăng 4,3% so cùng kỳ năm 2015.

Như vậy theo Bộ Tài chính, mức bội chi ngân sách nhà nước 11 tháng đầu năm ước 167,25 nghìn tỷ đồng, bằng xấp xỉ 65,8% mức bội chi Quốc hội quyết định đầu năm.