Bội chi ngân sách đã vượt 100.000 tỷ đồng

Bộ Tài chính cho biết, bội chi Ngân sách nhà nước 7 tháng năm 2015 ước đã lên tới 100,68 nghìn tỷ đồng.
Bội chi ngân sách đã vượt 100.000 tỷ đồng

Về thu ngân sách nhà nước: Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) tháng 7/2015 ước đạt 92,77 nghìn tỷ đồng, luỹ kế 7 tháng đạt 544,6 nghìn tỷ đồng, bằng 59,8% dự toán và tăng 6,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, thu nội địa ước đạt 73 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 26,5 nghìn tỷ đồng, tương đương tăng 57% so với tháng trước, chủ yếu do tháng 7 là thời hạn các doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quý II/2015 theo chế độ quy định.

Lũy kế 7 tháng, tổng thu nội địa đạt 404,36 nghìn tỷ đồng, bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ (không kể tiền sử dụng đất thì tăng 13,8%), mức tăng khá so với cùng kỳ một số năm gần đây.

Thu từ dầu thô ước đạt 5,5 nghìn tỷ đồng, luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 42,27 nghìn tỷ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2014.

Mặc dù sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 9,69 triệu tấn, bằng 65,8% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ; song do giá dầu giảm mạnh (bình quân khoảng 60 USD/thùng, giảm 40 USD/thùng so với giá dự toán), nên số thu từ dầu thô đạt thấp cả về tiến độ dự toán và so với cùng kỳ năm trước.

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 14 nghìn tỷ đồng (tổng số thu đạt 22 nghìn tỷ đồng, tăng 1,6% so với tháng 6; hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 8 nghìn tỷ đồng).

Lũy kế thu 7 tháng ước đạt ước đạt 147,7 nghìn tỷ đồng, bằng 56,8% dự toán, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ 52 nghìn tỷ đồng, thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 95,7 nghìn tỷ đồng, bằng 54,7% dự toán.

Tổng chi NSNN tháng Bảy ước 95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 645,3 nghìn tỷ đồng, bằng 56,3% dự toán, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014.

Trong đó, chi đầu tư phát triển, vốn thực hiện tháng 7 ước 14,35 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 99,45 nghìn tỷ đồng, bằng 51% dự toán, tăng 6,3% cùng kỳ năm 2014.

Chi trả nợ và viện trợ thực hiện tháng 7 ước tính 13,95 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 94,4 nghìn tỷ đồng, bằng 62,9% dự toán, tăng 15,4% so cùng kỳ năm 2014, đảm bảo thanh toán đầy đủ, kịp thời các khoản nợ đến hạn theo cam kết.

Chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính: thực hiện tháng 7 ước 65,9 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 7 tháng đạt 446 nghìn tỷ đồng, bằng 58,2% dự toán, tăng 5,9% so cùng kỳ năm 2014.

Tính chung trong 7 tháng năm 2015, bội chi NSNN ước 100,68 nghìn tỷ đồng, xấp xỉ 44,5% dự toán năm.

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, tính đến ngày 25/7/2015, đã thực hiện phát hành trên 114,5 nghìn tỷ đồngtrái phiếuChính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, bằng khoảng 41,6% nhiệm vụ huy động vốn trong nước cả năm.

Công tác phát hành trái phiếu Chính phủ trong tháng 7/2015 có khá hơn so với tháng trước, song vẫn còn rất khó khăn, tỷ lệ trúng thầu bình quân phiên đạt 63,5%, lãi suất trái phiếu tăng từ 1 - 10 điểm cơ bản đối với các kỳ hạn 5 năm, 10 năm và 15 năm.

GIA CÁT theo BizLive