Thu ngân sách tăng, chi cũng tăng!

Tính đến hết tháng 7, thu ngân sách đạt 544.600 tỉ đồng, bằng gần 60% dự toán năm và tăng 6,6% so với cùng kỳ khi nền kinh tế có những chuyển biến tích cực.

Thu ngân sách 7 tháng tăng nhờ những chuyển biến kinh tế

Thu ngân sách 7 tháng tăng nhờ những chuyển biến kinh tế

Tuy nhiên, trong 7 tháng, ngân sách nhà nước cũng đã chi 645.300 tỉ đồng nên bội chi ngân sách ước đạt 100.680 tỉ đồng.

Đóng góp vào số thu ngân sách kể trên, theo thông tin gửi các cơ quan báo chí của văn phòng Bộ Tài chính vào cuối buổi chiều hôm qua, 5-8 có 404.360 tỉ đồng từ thu nội địa.

Con số này bằng 63,3% dự toán, tăng 15,7% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính là nhờ số thu tháng 7 đạt 73.000 tỉ đồng, tăng mạnh so với tháng trước (mức 26.500 tỉ đồng, tương đương 57%) khicác doanh nghiệp thực hiện kê khai nộp các khoản thuế và thu ngân sách phát sinh trong quí 2-2015 theo chế độ quy định. Bộ Tài chính đánh giá, số thu nội địa đạt khá kể trên cho thấy sự chuyển biến tích cực của nền kinh tế.

Trong khi đó, số thu từ dầu thô tiếp tục đạt thấp. Luỹ kế thu 7 tháng ước đạt 42.270 tỉ đồng, bằng 45,5% dự toán, giảm 33,9% so với cùng kỳ năm 2014 dù sản lượng dầu thanh toán 7 tháng ước đạt 9,69 triệu tấn, bằng 65,8% kế hoạch năm, tăng 9,2% so với cùng kỳ. Lý do vẫn là giá dầu giảm mạnh (bình quân khoảng 60 đô la Mỹ/thùng, giảm 40 đô la Mỹ/thùng so với giá dự toán).

Còn lại, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu hết tháng 7 ước đạt 147.700 tỉ đồng. Sau khi thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng theo chế độ, mức 52.000 tỉ đồng, thì thu cân đối từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 95.700 tỉ đồng.

Tuy vậy, chi ngân sách 7 tháng đã đạt645.300 tỉ đồng, tăng 8,1% so cùng kỳ năm 2014. Theo thống kê của Bộ Tài chính, chi đầu tư phát triển là 99.450 tỉ đồng; chi trả nợ và viện trợ 94.400 tỉ đồng và chi phát triển các sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính 446.000 tỉ đồng.

Theo TBKTSG