Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng khuyến khích công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Thay vì kêu gọi các doanh nghiệp làm nghiên cứu khoa học, hãy công bố các kết quả nghiên cứu khoa học của doanh nghiệp - Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nêu quan điểm về việc truyền động lực để doanh nghiệp ứng dụng KHCN.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần chú ý đến các đề tài khoa học công nghệ về khoa học quản lý, về đổi mới sáng tạo.
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng cần chú ý đến các đề tài khoa học công nghệ về khoa học quản lý, về đổi mới sáng tạo.

Tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Thông tin và Truyền thông), Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chỉ rõ: Ứng dụng khoa học công nghệ, thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ chính là tìm ra lời giải cho các bài toán của ngành, của đất nước. Do vậy, hãy chọn những đề tài nghiên cứu khoa học giúp giải quyết vấn đề nóng của Bộ, giúp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Bộ.

Ngoài ra, cũng cần chú ý đến các đề tài khoa học công nghệ về khoa học quản lý, về đổi mới sáng tạo, vì thay đổi cách tổ chức vận hành trong nhiều trường hợp mang lại giá trị nhiều hơn.

Theo Bộ trưởng, lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ giống như đôi cánh, một cánh là công nghệ và một cánh là truyền thông. Bộ trưởng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị hiểu kỹ phần chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình để triển khai nhiệm vụ rải đều trên các lĩnh vực quản lý, không bỏ trống mảng nào, có thể không rải đều trong 1 năm nhưng trong 3 năm, 5 năm thì phải làm được.

Người đứng đầu ngành Thông tin và Truyền thông nhấn mạnh, thế giới đang trải qua cách mạng về công nghệ. Áp dụng phương pháp tư duy “làm ngược lại”, “làm khác đi” sẽ giúp chúng ta giải quyết nhiều vấn đề, biến việc khó thành việc dễ, việc bất khả thi thành việc khả thi.

Bộ trưởng chỉ rõ, thay vì ban hành ra các tiêu chuẩn, quy chuẩn là xong việc thì phải đo được mới là xong việc. Vì tiêu chuẩn được ban hành ra, mà không ứng dụng được trong thực tế, không đo được thì làm chậm lại sự phát triển của ngành, của đất nước.

20240111-pg1-group-1-2636.jpg
Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng, Thứ trưởng Phan Tâm, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ chụp ảnh lưu niệm với toàn thể cán bộ, công chức Vụ Khoa học Công nghệ.

Người đứng đầu Bộ Thông tin và Truyền thông cho rằng, thay vì ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật với ngôn ngữ của các nhà chuyên môn thì hãy chuyển thể thành ngôn ngữ mà người dân có thể hiểu được. Như vậy có thể huy động sức mạnh của xã hội, của người dân cùng giám sát xem tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đó có được thực hiện hay không.

"Thay vì chỉ giao việc cho cấp dưới hay các đơn vị bên dưới, phải coi giao việc kèm với hướng dẫn cách làm là điều kiện đầu tiên, điều kiện cần. Chưa có bước này thì không có các bước tiếp sau.

Thay vì tuyển người có kinh nghiệm thì ưu tiên tuyển người trẻ, vì trong thời đại cách mạng công nghệ, các công việc đều là mới, người có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm là như nhau. Người trẻ thì vừa có nhiều năng lượng vừa không có gánh nặng của cái cũ, của tri thức cũ, cách làm cũ.

Thay vì tuyển người có kinh nghiệm thì ưu tiên tuyển người trẻ, vì trong thời đại cách mạng công nghệ, các công việc đều là mới, người có kinh nghiệm và chưa có kinh nghiệm là như nhau. Người trẻ thì vừa có nhiều năng lượng vừa không có gánh nặng của cái cũ, của tri thức cũ, cách làm cũ.

Thay vì kêu gọi, khuyến khích các doanh nghiệp làm nghiên cứu khoa học, hãy công bố kết quả các nghiên cứu khoa học của họ, giá trị mà nó tạo ra. Thống kê, xếp hạng, đánh giá, công bố là công cụ rất mạnh của quản lý nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển ngành, đất nước.

Thay vì đào tạo, tập huấn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hãy nghĩ ra việc khó, việc mới giao cho cán bộ, trải nghiệm để giỏi lên, không phải đào tạo để giỏi lên", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng kỳ vọng trong năm 2024 Vụ KHCN bên cạnh các nhiệm vụ thường xuyên, tập trung nghiên cứu xây dựng chiến lược về KHCN của Bộ, của ngành, coi đó như ngôi sao dẫn đường, định hướng cho sự phát triển về KHCN của ngành TT&TT trong những năm tới; chú trọng nhiều hơn đến việc học hỏi kinh nghiệm quốc tế, tăng cường hợp tác quốc tế vì lĩnh vực TT&TT là một lĩnh vực có tính quốc tế rất cao.

Hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao trong bối cảnh thiếu hụt nhân sự

Báo cáo Bộ trưởng về những nhiệm vụ đã thực hiện trong năm 2023, ông Nguyễn Khắc Lịch, Vụ trưởng Vụ KH&CN cho biết, năm 2023 là một năm khó khăn của Vụ KH&CN, đặc biệt về nhân sự, số cán bộ giảm 28,6% từ 14 cán bộ xuống còn 10, nhưng nhiệm vụ hoàn thành lại tăng 44,74% (từ 38 nhiệm vụ lên 55 nhiệm vụ).

trang-101-1-2871.jpg

Trong năm 2023, Vụ KH&CN đã hoàn thành và vượt tiến độ 100% nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao. Ngoài các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao theo Kế hoạch từ đầu năm, còn có các nhiệm vụ được Bộ trưởng giao bổ sung nhưng đều được hoàn thành tốt, có nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Về công tác nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, điểm đột phá trong năm 2023 chính là Vụ đã thực hiện được vai trò định hướng công nghệ với việc xây dựng, công bố phiên bản 1.0 tám bản đồ công nghệ trong lĩnh vực TT&TT, gồm có lĩnh vực viễn thông (35 công nghệ), bưu chính (21 công nghệ), báo chí (12 công nghệ), xuất bản (19 công nghệ), an toàn thông tin (159 công nghệ), công nghiệp ICT (25 công nghệ), chính phủ số (32 công nghệ), đại học số (18 công nghệ).

Với 8 bản đồ công nghệ này, lãnh đạo Bộ TT&TT, các cơ quan, các nhà quản lý trong mỗi lĩnh vực sẽ thấy được bức tranh nhiều chiều về hiện trạng, lộ trình các công nghệ đang phát triển trong lĩnh vực của mình hiện tại và trong tương lai, từ đó giúp định hướng, hoạch định chính sách, chiến lược cần thiết để triển khai công nghệ mới, thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực đó./.