Bổ nhiệm Tổng giám đốc PV Power làm Phó Tổng giám đốc thứ 5 của PVN

VietTimes -- Cùng với việc bổ nhiệm mới Phó Tổng giám đốc thứ 5, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN) cũng bổ nhiệm lại một Phó Tổng giám đốc nữa.

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh và Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Tổng giám đốc PVN. Ảnh: PVN

Chủ tịch HĐTV Trần Sỹ Thanh và Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn trao quyết định bổ nhiệm cho các Phó Tổng giám đốc PVN. Ảnh: PVN

Theo đó, HĐTV PVN điều động và bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Xuân Hòa, Ủy viên HĐQT, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – CTCP (PV Power) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc Tập đoàn từ ngày 3/10.

Ông Nguyễn Xuân Hòa, sinh năm 1972, là cử nhân Tài chính Kế toán, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh. Ông Hòa đã làm việc trong trong ngành dầu khí từ năm 1994.

Về quá trình công tác, ông Nguyễn Xuân Hòa từng lần lượt kinh qua các chức vụ Giám đốc Công ty Nhập khẩu và phân phối than Dầu khí (PVCoal), Phó Tổng Giám đốc kiêm Ủy viên HĐTV PV Gas,  Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Kỹ thuật và Đầu Tư (PETEC), Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dầu Việt Nam (PV Oil), Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc, rồi Tổng Giám đốc PV.

Cùng với việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Hòa, HĐTV PVN cũng bổ nhiệm lại Phó Tổng giám đốc Lê Mạnh Hùng. 

Như vậy, ban Tổng giám đốc PVN hiện gồm Tổng giám đốc Nguyễn Vũ Trường Sơn và 5 Phó Tổng giám đốc.