Bitexco được chọn đi hay ở tại dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

VietTimes -- Thủ tướng vừa quyết định dừng triển khai cơ chế quản lý, thực hiện dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết thí điểm theo hình thức PPP, và chấm dứt việc chỉ định Công ty TNHH tập đoàn Bitexco (Công ty Bitexco) là Nhà đầu tư thứ nhất thực hiện Dự án.
Hình minh họa. Nguồn: Bitexco
Hình minh họa. Nguồn: Bitexco

Thủ tướng giao Bộ GTVT thông báo với Ngân hàng Thế giới nội dung này. Đồng thời, Công ty Bitexco có nhiệm tiếp tục thực hiện hoàn chỉnh, cập nhật báo cáo nghiên cứu khả thi theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao trước đây.

Nhiệm vụ nữa của Bộ GTVT trong dự án này là phối hợp Bộ KHĐT, Bộ Tài chính tổ chức xác định chi phí chuẩn bị dự án và chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco. Và đàm phán với công ty này theo 2 phương án để báo cáo Thủ tướng xem quyết định.

Trong đó phương án 1 là Công ty Bitexco rút khỏi dự án, thì  Nhà nước sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án để thanh toán chi phí chuẩn bị và khoản chi phí cơ hội cho Công ty Bitexco, ngay sau khi báo cáo nghiên cứu khả thi được phê duyệt.

Phương án 2, công ty Bitexco tham gia đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư. Trong trường hợp này, Bitexco được hưởng ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ.

Ngoài ra kinh phí chuẩn bị dự án nằm trong chi phí đầu tư của Dự án và được thanh toán bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ bố trí cho Dự án ngay sau khi có kết quả đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Chính phủ giao Bộ GTVT căn cứ quy mô từng dự án thành phần, tổ chức thẩm định và quyết định đầu tư theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật; đối với phần vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo hình thức PPP, Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định trước khi phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi.

Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành văn bản quy định quy trình quyết toán hợp đồng đối với nhà đầu tư. Bộ GTVT và NHNN nghiên cứu, đề xuất phương án huy động vốn tín dụng cho dự án.