BIDV báo lãi 9.625 tỷ đồng trong 2018, tổng tài sản vẫn lớn nhất hệ thống

VietTimes -- Đây là thông tin về kết quả hoạt động được Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã CK: BID) công bố trong hội nghị trực tuyến đánh giá tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019, tổ chức ngày 14/1/2019.

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu năm 2018

Cụ thể, tới cuối năm 2018, tổng tài sản của BIDV đạt trên 1.283.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,1% so với năm trước, giữ vững vị thế là ngân hàng thương mại có quy mô tài sản lớn nhất Việt Nam.

Tổng quy mô tín dụng và đầu tư của BIDV đạt trên 1.214.000 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% so với năm 2017. Trong đó, BIDV thực hiện cho vay nền kinh tế hơn 977.000 tỷ đồng, tăng trưởng 13,3%, chiếm khoảng 13% quy mô tín dụng toàn ngành ngân hàng.

Về hoạt động huy động vốn, tổng nguồn vốn của BIDV đạt trên 1.202.000 tỷ đồng, tăng trưởng gần 9% so với năm trước. Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế và dân cư hơn 1.036.000 tỷ đồng (tăng trưởng 11%) và chiếm khoảng 12,5% huy động vốn toàn ngành ngân hàng.

Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV năm 2018 cũng có nhiều điểm tích cực khi lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt trên 9.625 tỷ đồng, hoàn thành kế hoạch của Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo tỷ lệ chi trả cổ tức theo cam kết với các cổ đông.

Trong đó, khối ngân hàng đạt lợi nhuận trước thuế đạt 8.959 tỷ đồng, tăng trưởng 12% so với cùng kỳ.

Các công ty, liên doanh, liên kết của BIDV hoạt động ổn định, đóng góp 666 tỷ đồng vào lợi nhuận chung của toàn hệ thống, với phần đóng góp lớn từ: Ngân hàng Liên doanh Lào Việt, CTCP Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC).

Năm 2018, BIDV cũng đạt được những thành công vượt bậc trong xử lý nợ xấu theo tinh thần của Nghị quyết 42 của Quốc hội.

Bên cạnh đó, BIDV đã thực hiện nhiều thương vụ lớn, mở rộng các quan hệ hợp tác như: phát hành thành công 4.586 tỷ đồng Trái phiếu; Ký hợp đồng tín dụng 300 triệu USD với Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và thiết lập quan hệ đại lý mới với 8 ngân hàng nước ngoài, đưa tổng số định chế tài chính có quan hệ đại lý với BIDV lên con số 2.300 tại 177 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu tại hội nghị (Nguồn: BIDV)
Ông Phan Đức Tú, Chủ tịch HĐQT BIDV phát biểu tại hội nghị (Nguồn: BIDV) 

Những mục tiêu thách thức cho năm 2019

Sau khi hoàn thành nhiều chỉ tiêu hoạt động của năm 2018, với vị thế là ngân hàng "top" đầu trong hệ thống, BIDV cũng đặt ra những mục tiêu đầy thách thức trong năm tới.

Tại hội nghị, ông Phan Đức Tú (Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV) cho biết ngân hàng xác định mục tiêu hoàn thành sớm trước 1 năm các chỉ tiêu cơ bản trong Phương án tái cơ cấu gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020. Mục đích nhằm tạo tiền đề phát triển bứt phá thực chất, bền vững của toàn hệ thống từ năm 2020.

Năm 2019 cũng là thời điểm BIDV đặt mục tiêu hoàn thành bán cổ phần cho cổ đông chiến lược nước ngoài. Được biết, đây là mục tiêu trọng tâm để nâng cao năng lực tài chính của ngân hàng.

Ngoài ra, người đứng đầu BIDV cũng đặt ra một mục tiêu tham vọng khác là áp dụng và thực thi hiệu quả các biện pháp xử lý nợ xấu cũ, không để nợ xấu mới phát sinh.

Cũng tại Hội nghị, Thống đốc Lê Minh Hưng đã có những ghi nhận, đánh giá cao các kết quả mà BIDV đã đạt được trong năm qua.

Người đứng đầu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) tiếp tục khẳng định đóng góp đặc biệt quan trọng của BIDV đối với Nhà nước với vai trò tiên phong trong thực thi chủ trương, chính sách của Chính phủ, NHNN, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung của ngành Ngân hàng.

Thống đốc bày tỏ tin tưởng với lịch sử phát triển, cùng bản lĩnh, tinh thần đoàn kết của HĐQT, Ban điều hành và CBCNV, ngân hàng BIDV sẽ tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần cùng toàn ngành ngân hàng thực hiện các mục tiêu năm 2019./.