‘Bầu’ Thụy muốn tăng sở hữu ở Thaiholdings, IPO Thaigroup trong quý 2/2022

VietTimes – Ông Nguyễn Đức Thụy (‘bầu’ Thụy) dự kiến mua thỏa thuận 52,5 triệu cổ phiếu THD từ 13 cổ đông cá nhân khác để tăng tỉ lệ sở hữu tại Thaiholdings lên gần 40% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Đức Thụy ('bầu' Thụy) - cựu Chủ tịch HĐQT Thaiholdings

Ông Nguyễn Đức Thụy ('bầu' Thụy) - cựu Chủ tịch HĐQT Thaiholdings

CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD) vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (AGM 2022).

Theo đó, Thaiholdings dự trình cổ đông thông qua đề nghị mua gia tăng tỉ lệ sở hữu cổ phiếu THD của ông Nguyễn Đức Thụy (‘bầu’ Thụy) và ủy quyền cho HĐQT quyết định mọi vấn đề liên quan đến nội dung này.

Cụ thể, ‘bầu’ Thụy sẽ mua thỏa thuận 52,5 triệu cổ phiếu THD, tương đương 15% vốn điều lệ của Thaiholdings từ 13 cổ đông cá nhân khác. Thời gian thực hiện giao dịch dự kiến trong quý 2 và quý 3/2022.

‘Bầu’ Thụy muốn tăng sở hữu ở Thaiholdings, IPO Thaigroup trong quý 2/2022 ảnh 1

Danh sách dự kiến thực hiện giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu THD cho ông Nguyễn Đức Thụy (Nguồn: Tài liệu AGM 2022 của Thaiholdings)

Tính đến ngày 28/1/2022, ông Nguyễn Đức Thụy là cổ đông lớn duy nhất của Thaiholdings với tỉ lệ sở hữu 24,97% vốn điều lệ. Nếu tờ trình chào mua được thông qua và thương vụ nhận chuyển nhượng cổ phiếu diễn ra thuận lợi, ‘bầu’ Thụy sẽ gia tăng tỉ lệ sở hữu tại Thaiholdings lên gần 40% vốn điều lệ.

Cũng tại AGM 2022, Thaiholdings sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh với doanh thu thuần hợp nhất đạt 8.880 tỉ đồng, giảm nhẹ 4,8% so với năm trước; lợi nhuận trước thuế tăng 4,8%, đạt 1.503 tỉ đồng.

Trong đó, công ty mẹ Thaiholdings dự kiến mang về 3.500,6 tỉ đồng doanh thu và 348,5 tỉ đồng lợi nhuận. CTCP Tập đoàn Thaigroup – công ty con của Thaiholdings – sẽ đóng góp tới 4.904,8 tỉ đồng doanh thu và 1.251,6 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế.

Ngoài các chỉ tiêu kinh doanh, Thaiholdings cũng lên kế hoạch thực hiện tăng vốn điều lệ lên trên 4.000 tỉ đồng thông qua phương án chia cổ tức bằng cổ phiếu với tỉ lệ 60% lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2021; thực hiện IPO và tăng vốn điều lệ cho CTCP Tập đoàn Thaigroup ngay trong quý 2/2022.

Tài liệu AGM 2022 của Thaiholdings cũng có một số tờ trình liên quan tới việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2022 – 2024. Danh sách nhân sự cụ thể chưa được công bố./.