Bất động sản tồn kho còn 67.443 tỷ đồng

Tồn kho bất động sản tiếp tục xu hướng giảm, theo báo cáo mới nhất của Bộ Xây dựng, tính đến 20/05/2015 còn khoảng 67.443 tỷ đồng giảm trên 47,5% so với 2013.

Bất động sản tồn kho còn 67.443 tỷ đồng

So với tháng 12/2013 tồn kho bất động sản giảm 27.015 tỷ đồng (giảm 28,60%); so với thời điểm 20/4/2015 giảm 1.338 tỷ đồng.

Trong đó: Tồn kho căn hộ chung cư: 12.908 căn (tương đương 19.799 tỷ đồng); Tồn kho nhà thấp tầng: 9.066 căn (tương đương 16.130 tỷ đồng); Tồn kho đất nền nhà ở: 8.378.856 m2 (tương đương 26.969 tỷ đồng); Tồn kho đất nền thương mại: 1.637.782 m2 (tương đương 4.545 tỷ đồng).

Tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tiếp tục tăng trưởng, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung của toàn hệ thống.

Dư nợ tín dụng trong lĩnh vực bất động sản tính đến 31/03/2015 đạt 333.701 tỷ đồng, tăng 10,5% so với thời điểm 31/12/2014 và tăng 2% so với thời điểm 28/2/2015, Tỷ lệ nợ xấu cuối tháng 3/2015 là 5,61%.

Theo Trí thức trẻ