Bảo Minh “gặp hạn” với ALC II

Tiền gửi của Bảo Minh tại Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII) đã quá hạn trên 2 năm 185,086 tỷ đồng, lãi chưa thu 46,754 tỷ đồng, báo cáo kiểm toán cho biết. 
Bảo Minh “gặp hạn” với ALC II

Ngày 10/7, Kiểm toán Nhà nước đã chính thức công bố báo cáo kiểm toán năm 2014 và kết quả thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán năm 2013, báo cáo đã nêu chi tiết kết quả kiểm toán tại các doanh nghiệp bảo hiểm.

Cụ thể, báo cáo chỉ ra những hạn chế trong hoạt động của các công ty bảo hiểm như đối chiếu xác nhận nợ và trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi chưa đầy đủ; quản lý vật tư, ấn chỉ chưa chặt chẽ, trích lập các quỹ dự phòng nghiệp vụ chưa đảm bảo theo quy định; phản ánh thu nhập, chi phí chưa chính xác; đặc biệt một số khoản đầu tư có nguy cơ không thu hồi được vốn…

Kết quả kiểm toán tại Bảo Minh, Kiểm toán Nhà nước điều chỉnh tăng dự phòng bồi thường 29,92 tỷ đồng, giảm dự phòng phí 0,38 tỷ đồng. Điều chỉnh tăng thu nhập 9,274 tỷ đồng, tăng chi phí 10,926 tỷ đồng.

Đồng thời, Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, Bảo Minh đã quản lý hợp đồng bảo hiểm chưa chặt chẽ dẫn đến đơn vị đồng bảo hiểm từ chối trách nhiệm bồi thường 4,633 tỷ đồng; không thông báo chấm dứt hợp đồng bảo hiểm trong trường hợp khách hàng chưa đóng phí dẫn đến tranh chấp.

Một trường hợp Bảo Minh đã thua kiện phải bồi thường 8,4 tỷ đồng, trường hợp khác đang chờ tòa án xét xử, trong đó, trách nhiệm của Bảo Minh là 4,2 tỷ đồng.

Báo cáo Kiểm toán cũng cho biết, Bảo Minh đầu tư vào Công ty Tài chính cổ phần Sông Đà từ năm 2008, vốn góp tại 31/12/2013 là 80 tỷ đồng, cổ tức bình quân đạt 2,5%/năm; đầu tư vào Công ty cổ phần khách sạn Sài Gòn Kim Liên từ năm 1997, vốn góp tại 31/12/2013 là 7,618 tỷ đồng, cổ tức bình quân đạt 1,09%/năm; đầu tư 40,081 tỷ đồng  vào quỹ BVF1, trong 7 năm chỉ thu về 41,950 tỷ đồng và trái phiếu Vinashin trị giá 2,22 tỷ đồng.

Bảo Minh đầu tư chứng chỉ Quỹ đầu tư tăng trưởng Việt Nam (VF2) từ năm 2006, tổng số lỗ 7,443 tỷ đồng; đầu tư cổ phiếu Công ty cổ phần thép Nam Kim từ năm 2010 lỗ 8,861 tỷ đồng; ủy thác đầu tư 15 tỷ đồng qua Công ty TNHH Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán Đông Á sau 3 năm (2010-2013) lỗ 3,577 tỷ đồng; PJICO đầu tư 05 mã cổ phiếu 33,68 tỷ đồng nhưng chưa thu được cổ tức, cổ phiếu bị giảm giá trị từ 24% đến 35,7%.

Khoản đầu tư kể trên được Kiểm toán Nhà nước cho rằng là những khoản đầu tư "không hiệu quả".

Kiểm toán Nhà nước đặc biệt nhấn mạnh về khoản đầu tư có nguy cơ không thu hồi được vốn của Bảo Minh, đến 31/12/2013, tiền gửi của Bảo Minh tại Công ty Cho thuê tài chính II - Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (ALCII) đã quá hạn trên 2 năm 185,086 tỷ đồng, lãi chưa thu 46,754 tỷ đồng.

Theo Bizlive