Báo lãi 4.100 tỉ đồng, MWG chỉ hoàn thành 65% kế hoạch

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes – Năm 2022, doanh thu thuần của MWG đạt 133.405 tỉ đồng, tăng 8% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế giảm 16% xuống 4.102 tỉ đồng.

CTCP Đầu tư Thế Giới Di Động (Mã CK: MWG) vừa công bố kết quả kinh doanh quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 30.588,3 tỉ đồng, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 619 tỉ đồng, giảm 60,4% so với quý 4/2021.

Lũy kế cả năm 2022, doanh thu thuần của MWG đạt 133.405 tỉ đồng, tăng 8% so với năm 2021, lợi nhuận sau thuế giảm 16% đạt 4.102 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 95% kế hoạch doanh thu và 65% mục tiêu lợi nhuận năm.

Theo lý giải của MWG, doanh thu 3 tháng cuối năm 2022 sụt giảm chủ yếu do diễn biến phức tạp của tình hình kinh tế, chính trị trên thế giới tác động tiêu cực lên sản xuất, việc làm, thu nhập và tâm lý tiêu dùng tại Việt Nam, dẫn đến sức mua yếu đối với các sản phẩm điện thoại, điện máy trong mùa cao điểm trước Tết.

Ngoài ra, doanh thu và lợi nhuận trong quý 4/2022 cũng ghi nhận sự sụt giảm đáng kể khi so sánh với nền cơ sở rất cao trong quý 4/2021 khi nhu cầu mua sắm tăng mạnh do bị dồn nén sau dịch Covid. Lãi suất tăng cũng khiến chi phí tài chính tăng mạnh trong quý 4 và cả năm 2022.

Trong năm 2022, doanh thu chuỗi Thế Giới Di Động (TGDĐ) và Điện Máy Xanh (ĐMX) đều ghi nhận tăng trưởng hai chữ số so với năm 2021, đạt lần lượt 35.000 tỉ đồng và 69.000 tỉ đồng.

Trong đó, doanh thu của chuỗi ĐMX Supermini tăng gần 50% so với cùng kỳ. Doanh thu TopZone đạt hơn 2.600 tỉ đồng. Tổng doanh thu sản phẩm Apple trên hệ thống TGDĐ/ĐMX cũng tăng trưởng khoảng 40%. Doanh thu chuỗi EraBlue (tại Indonesia) đạt mốc 1 triệu USD.

Đáng chú ý, doanh thu online của TGDĐ/ĐMX đạt mức kỷ lục 18.000 tỉ đồng, tăng 35% so với năm 2021. Tỷ trọng đóng góp doanh thu của kênh online đối với TGDĐ/ĐMX là 17%.

Tóm tắt kết quả kinh doanh cả năm 2022 của MWG

Tóm tắt kết quả kinh doanh cả năm 2022 của MWG

Đối với chuỗi Bách Hóa Xanh (BHX), mặc dù số lượng cửa hàng hoạt động giảm gần 20% so với năm 2021 xuống còn 1.728 vào cuối năm 2022, song doanh thu chuỗi vẫn đạt hơn 27.000 tỉ đồng, bằng 96% mức doanh thu kỷ lục trong năm 2021.

So với trước khi thực hiện tái cấu trúc (quý 1/2022), doanh thu trung bình/cửa hàng/tháng đã tăng 45% lên 1,37 tỉ đồng trong quý 4/2022. Lợi nhuận trực tiếp (EBIT) tại cửa hàng chuyển từ âm sang dương 2-3%; lợi nhuận không bao gồm khấu hao (EBITDA) ổn định ở mức 7-8%.

Trong thời gian tới, MWG cho biết BHX sẽ tiếp tục tối ưu hoá chi phí hoạt động qua các chương trình cải thiện chuỗi cung ứng và mua hàng với mục tiêu đạt điểm hoà vốn toàn chuỗi vào cuối quý IV/2023.

Tại ngày 31/12/2022, tổng tài sản của MWG đạt 55.834,2 tỉ đồng, giảm 11,3% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền và tương đương tiền, cùng các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (tiền gửi ngân hàng) đạt 15.120 tỉ đồng, chiếm 27% tổng tài sản.

Ở phía bên kia bảng cân đối, nợ phải trả của MWG đạt 31.901,6 tỉ đồng, giảm 25,1% so với đầu năm. Trong đó, tổng vay ngắn hạn và dài hạn giảm mạnh 32,6% xuống 16.589,3 tỉ đồng, chiếm 29,7% tổng nguồn vốn./.