Báo cáo về số tiền khổng lồ của Tập đoàn Than - Khoáng sản VN

Tính đến hết ngày 31/12/2014, tiền của Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam có là 2.703.300.441.115 đồng, giảm hơn 340 tỷ đồng so với ngày 1/1/2014.
Báo cáo về số tiền khổng lồ của Tập đoàn Than - Khoáng sản VN

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin - TKV) là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.

Ngày 18/6 vừa qua, tập đoàn này đã có báo cáo tài chính năm 2014.

Nội dung báo cáo cho thấy, trong năm 2014, tập đoàn lãi ròng 1.870 tỷ đồng, giảm 200 tỷ đồng, tương đương mức giảm gần 10% so với năm 2013.

Chi phí quản lý năm 2014 đạt 7.361 tỷ đồng, tăng 680 tỷ đồng so với năm 2013.

Một trong những thông tin nhận được sự quan tâm của khá nhiều người chính là các khoản kê liên quan đến tài sản của tập đoàn.

Tính đến hết ngày 31/12/2014, tiền của tập đoàn có là 2.703.300.441.115 đồng, giảm hơn 340 tỷ đồng so với ngày 1/1/2014.

Các khoản tương đương tiền là 875.424.034.271 đồng, cao gấp gần 14 lần so với hồi đầu năm 2014.

Tính chung cả 2 khoản là 3.578.724.475.386 đồng, cao hơn gần 500 tỷ đồng so với ngày 1/1/2014.

Bảng cân đối kế toán 2014 của Vinacomin

Trong năm 2014, lượng hàng tồn kho của Tập đoàn lên đến hơn 8.117 tỷ đồng, cao hơn hơn 2.477 tỷ so với kiểm toán đầu năm 2014.

Nợ ngắn hạn của công ty là 21.208.378.163.061 đồng. Nợ dài hạn tăng gần 1.000 tỷ so với ngày 1/1/2014, đang ở mức 43.508.488.903.206 đồng.

Năm 2014, Vinacomin đã chi gần 10 tỷ đồng để trả cho 19 vị trí của Hội đồng thành viên (HĐTV), các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trường và Kiểm soát viên.

Theo bảng lương được công bố này, người được nhận mức lương “khủng” nhất của tập đoàn là ông Lê Minh Chuẩn - Chủ tịch HĐTV Vinacomin.

Năm 2014, ông Chuẩn nhận được tổng cộng là 639 triệu đồng. Như vậy, trung bình mỗi tháng, tập đoàn chi trả cho ông tương đương 53,25 triệu đồng.

Theo Trí Thức Trẻ